Aktualności

Sól ziemi i Światłość świata! Dawajmy świadectwo Bożej Opieki jakiej doświadczamy we wspólnocie modlitwy Różańca Rodziców!

ir
6 lutego 2017

Tak powstał i tak się rozszerza na cały świat ten ruch modlitwy rodziców za dzieci! Poprzez doświadczenie Bożej Miłości i opieki, doświadczenie wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny w życiu naszych dzieci i rodzin – i mówienie innym o tych doświadczeniach, o tych łaskach – wielkich i małych.

Wczoraj na Mszy świętej po raz kolejny usłyszeliśmy to wezwanie – daj świadectwo prawdzie i miłości, nie zatrzymuj dla siebie obdarowania jakim jest ta wielka łaska modlitwy różańcowej za dzieci. To jest wielka pomoc i bardzo często nadzieja tam gdzie już zabrakło nadziei. Dziesiątki tysięcy rodziców modlących się za swoje dzieci w każdym zakątku Polski i świata – robią to z własnej woli! Modlą się i cieszą owocami modlitwy, uzdrowionymi dziećmi, uwolnionymi od uzależnień, uzdrowionymi małżeństwami i relacjami w rodzinie. O tym wszystkim KONIECZNIE TRZEBA MÓWIĆ I PISAĆ.

Mamy cieszą się ze spokoju serca jaki otrzymują powierzając Bogu przez Maryję swoje dzieci i wypełnianie swoich macierzyńskich obowiązków. Ojcowie odbudowują i rozwijają dobre relacje ze swoimi dziećmi, znajduj siłę i pomysły aby być dobrymi ojcami i mężami w swoich rodzinach.

To wszystko może się dziać bo znajdują się serca otwarte i odważne - aby dziękować Bogu za łaski i dzielić się tym z każdym potrzebującym otuchy i pomocy oraz inspiracji do modlitwy.

Zamieszczam link do naszego świadectwa sprzed 1,5 roku - Świadectwo o kapłaństwie i życiu poświęconym Bogu - świadectwo aktora