Aktualności

Kongres SACRIS - zaproszenie do FROMBORKA

ir
18 października 2022

Różaniec Rodziców jest partnerem  Kongresu SACRIS - Dobra Kościoła (Troska i Odpowiedzialność). Wydarzenie odbędzie się 20 i 21 października br. w Zespole Katedralnym we Fromborku. Zapraszamy do wsparcia modlitwą i obecnością!


W przyszłym roku przypadają dwie ważne rocznice związane z osobą Mikołaja Kopernika, 550 lat od narodzenia i 480 lat od jego śmierci. To jeden z najwybitniejszych Polaków w historii świata. Osoba, która potrafiła łączyć wiarę z rozumem – wybiegając nawet poza ramy swego czasu. Tą myśl o nierozdzielności wiary i rozumu pięknie sformułował kolejny wielki Polak św. Jan Paweł II – malując przed nami obraz dwu skrzydeł Wiary i  rozumu na których duch ludzki unosi się ku Bogu.


Z takich inspiracji powstała myśl o potrzebie spotkania i debaty oraz wsparcia osób, które są zaangażowane dla dobra Kościoła.  Celem Kongresu jest zapoczątkowanie procesu profesjonalnego wsparcia osób zaangażowanych w rozwijania dóbr Kościoła, które są narzędziem służebnym w jego misji (zgodnie z zapisami Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła, która została przyjęta Decyzją nr 1/2015 Rady Biskupów Diecezjalnych z dnia 25 sierpnia 2015 r.).


Podczas dwóch dni odbędą się 2 główne debaty oraz 12 debat tematycznych. W samym charakterze uczestników debat i moderatorów uczestniczyć będzie 70 osób. Osoby te, posiadając bardzo inspirujące doświadczenia osobiste i zawodowe, będą dzielić się nim, niekiedy pięknie się różniąc między sobą. Uczestnicy debat mimo, że reprezentują wiele środowisk i wrażliwości, mają jednak świadomość, że najważniejsze są wartości duchowe, a nie posiadanie oraz administrowanie dobrami doczesnymi.


Więcej informacji na stronie:  https://sacris.pl/pl/


ZAPRASZAMY