Aktualności

Rozwój Różańca Rodziców – rozszerzenie intencji ogólnych 3 i 4

ir
3 sierpnia 2015

Chcemy dzielić się kolejnymi informacjami nt. różańca rodziców, przydatnymi w rozwoju tej modlitwy. Ten ruch modlitwy zapoczątkowany niespełna 14 lat temu wciąż się rozwija i pogłębia w swojej formie. W trakcie wielu lat różańca rodziców od samego początku było tak, że ta forma modlitwy rozszerzała się dzięki świadectwu. Tu można posłuchać naszego świadectwa z VII pielgrzymki Rodziny Loretańskiej 16 maja 2015roku na temat Różańca Rodziców

W ostatnim czasie dotarły do nas trzy bardzo istotne świadectwa i przesłania.

Po pierwsze rozszerzenie trzeciej intencji ogólnej na całe nasze rodziny i relacje w rodzinach. To świadectwo z diecezji Warszawsko Praskiej – gdzie właśnie po takim rozszerzeniu rozumienia intencji naszej modlitwy RR zaczął się rozwijać bardzo dynamicznie i jest tam ponad 300 nowych róż rodziców.

Drugie rozszerzenie to modlitwa za dzieci odrzucone, pozostawione w domach dziecka, dzieci niechciane. Przyszło ono do nas ze Śląska w trakcie 3 regionalnej pielgrzymki na Górę Św. Anny. W ramach czwartej intencji ogólnej modlimy się o rozszerzanie dzieła Różańca Rodziców, a teraz chcemy to rozszerzyć aby z naszej modlitwy korzystały również dzieci odrzucone, pozostawione same sobie, dzieci w domach dziecka i dzieci ulicy (które są w wielu krajach świata). Chcemy się tym bogactwem modlitwy dzielić również z nimi.

A trzecie ważne przesłanie to zachęta by Różaniec Rodziców włączył się w strukturę Żywego Różańca. Przy zachowaniu całej naszej niezależności i odrębności w intencjach podstawowych, korzystamy przecież z metody Żywego Różańca, chcemy być w łączności z Kościołem i doświadczać wszelkich łask poprzez Kościół dostępnych. Te natchnienia płyną z wielu serc i znalazły swoje odzwierciedlenie w zaproszeniu do wzbogacenia struktury Żywego Różańca również naszą modlitwą, naszym ruchem. Módlmy się również o to, aby Różaniec Rodziców został włączony jak najszybciej do struktury Żywego Różańca w taki sposób aby to prowadziło do rozwoju naszej modlitwy i łączności z Kościołem.

Zachęcamy do przysyłania świadectw do nas, do dzielenia się sprawami zwykłymi i niezwykłymi - odwagi dawajcie świadectwo łaski Bożej i zachęcajcie do dzielenia się świadectwami.

________________________________________

W ramach formacji różańcowej zachęcamy do korzystania z miesięcznika „Różaniec”, miesięcznika „TAK rodzinie” oraz kwartalnika „Królowa Różańca Świętego”. Zachęcamy do propagowania tych pism w swoim środowisku! Można się skontaktować z wydawnictwami np. z Siostrami Loretankami i zamówić większą ilość (np. 10 szt.) Różańca do swojej parafii. W mojej parafii nie schodziło początkowo nawet 10 egzemplarzy, a teraz pójdzie i 15. Sukcesywnie osoby zainteresowane odkrywają potrzebę pisma formacyjnego w swoim domu i środowisku!