Aktualności

Historyczna chwila 14.11.2022 – na Jasnej Górze, XXI krajowy Zjazd Moderatorów Żywego Różańca włączył Różaniec Rodziców do Żywego Różańca.

ir
16 listopada 2022

Od 2014 roku zaczęły się nasze wspólne działania by Różaniec Rodziców dołączyć do struktury Żywego Różańca – Dzięki wielu uzgodnieniom i dostosowaniu naszej praktyki działania, dzięki zaktualizowaniu i zmianom w statucie ŻR stało się możliwe włączenie wspólnoty Różańca Rodziców do Stowarzyszenia Żywy Różaniec.


Ta droga siedmiu lat może się komuś wydawać długa, a jednak potrzebny był ten czas aby to przyłączenie odbyło się w pięknej harmonii i było jak najbardziej owocne. Dla nas rodziców modlących się codziennie za swoje dzieci na różańcu w praktyce zmieni się niewiele od strony organizacyjnej. Zachowujemy swoje nazewnictwo i sposób zorganizowania modlitwy opisany w Regułach Działania RR. Zachowujemy nasze podporządkowanie proboszczowi w swojej parafii, z jednoczesnym uzupełnieniem,  że od 14 listopada już formalnie należymy do ŻR i parafialny moderator ŻR jest dla nas również opiekunem duchowym. Zachowujemy też nasz Akt Zawierzenia i tradycję dobrowolności spotykania się w ramach róży, zaś zmiana tajemnic tak jak do tej pory odbywa się u nas samodzielnie, każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu zgodnie z porządkiem różańcowych tajemnic.  Zachowujemy nasze logo z takim uzupełnieniem że obecnie dodajemy do niego logo Stowarzyszenia Żywy Różaniec.  Mam nadzieję, że uda nam się szybko udostępnić te grafiki na naszej stronie, tak aby można było je pobrać.


Fakt zjednoczenia poprzez dołączenie RR ze swoim charyzmatem  jest teraz dla nas zadaniem i wyzwaniem. Bracia i siostry zelatorzy i członkowie z Żywego Różańca stają się nam bardzo bliscy w zjednoczeniu w modlitwie.  Wiem że w tej materii czasem mogą wystąpić jakieś niezrozumienia i wątpliwości. Starajmy się je w głębokiej miłości i jak najgłębszej woli wspólnoty modlitwy uzgadniać i rozwiewać. Będziemy na tym polu nieustannie pracować również we władzach Stowarzyszenia ŻR, do których jako przedstawiciel i koordynator RR zostałem formalnie zaproszony i dołączony. Od tej pory w Zarządzie stowarzyszenia ŻR będzie również obecny przedstawiciel RR.


Jako rodzice modlący się w RR i już obecnie członkowie ŻR możemy się aktywnie włączać w działania lokalne ŻR i zachęcam aby to było wykonywane z jak największa serdecznością, otwartością i zrozumieniem, że różnice pomiędzy nami są niewielkie, ale wspólnota modlitwy pełna.


Jeśli będą się pojawiać jakiekolwiek pytania, problemy, uwagi, potrzeba wyjaśnienia to  służymy zawsze możliwością wyjaśnienia i poszukiwania rozwiązań. I zawsze w takich razach staramy się aby było to w kierunku budowania jedności Kościoła, przy zapewnieniu poszanowania naszej identyfikacji. Pytania prosimy kierować pocztą internetową.


Z faktu zjednoczenia z ŻR wynika wiele dobrego i dla nas i dla Kościoła. Po pierwsze my w pełni korzystamy z darów duchowych ustanowionych dla Żywego Różańca, z odpustów i obietnic Matki Bożej.  Możemy korzystać jeszcze pełniej z opieki duchowej Kościoła lokalnego, z opieki naszych duszpasterzy. Pojawia się bardzo konkretne uporządkowanie i uznanie miejsca wspólnot lokalnych, lokalnie  modlących się i działających róż rodziców  w kościele na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym.  


Od razu też wskazuję, że Różaniec Rodziców będzie pielgrzymował na Jasną Górę w dorocznej pielgrzymce  w ramach Żywego Różańca, która  odbywa się  corocznie w pierwszą sobotę czerwca. W roku 2023 będzie to 2-3 czerwca. Jesteśmy zaproszeni do udziału w diecezjalnych wydarzeniach Żywego Różańca, w kongresach, pielgrzymkach, dniach skupienia i procesjach różańcowych. Niech to będą dla nas też okazję, aby się wzajemnie modlić, poznawać i umacniać w jedności!


Wypełnienie w praktyce wspólnoty działania i modlitwy pomiędzy różami RR i kołami ŻR oraz współpracy z naszymi proboszczami w tej nowej sytuacji to nasze zadanie na najbliższe pół roku i cały kolejny rok.  Ufam, że będzie to niezwykle inspirujące i owocne – jeśli tylko zawierzymy się działaniu Ducha Świętego i wstawiennictwu Maryi i naszych świętych patronów!


 Przy tej okazji koniecznie trzeba podziękować wszystkim, którzy w rozwoju Różańca Rodziców i procesie włączania naszej wspólnoty do Żywego Różańca się zasłużyli.  Nie byłoby naszej modlitwy bez twórcy a obecnie patrona Wspólnoty Marana Tha śp. ks. Andrzeja Kowalczyka.  Ogromie ważną i cenną rolę odegrał w rozwoju RR śp. ks. Brunon Kędzierski, nasz pierwszy opiekun duchowy, proboszcz Katedry Oliwskiej, który wyraził zgodę i wsparcie aby MB Oliwska była naszą patronką.


W pierwszym rzędzie chcemy dziękować Bogu za inspiracje i wsparcie jakie otrzymywaliśmy i otrzymujemy od pierwszego krajowego moderatora ŻR,  Kustosza sanktuarium w Wysokim Kole,  ks. Szymona Muchy – niewielki postacią ale ogromny duchem ks. Szymon był pierwszym, który nas zaprosił i zachęcił  jeszcze w 2014 roku do myślenia o takiej jedności.  Ogromną rolę odegrała nasza kochana siostra Wioletta SSL ówczesna sekretarz w Zarządzie ŻR. Nieocenioną rolę w rozwoju RR i odnajdowaniu naszego miejsca w Kościele odegrali  Leszek i śp.  Elżbieta Polakiewiczowie prowadzący w Radio Maryja audycję dla małżonków i rodziców, którzy zapraszali nas do prezentowania naszej wspólnoty modlitwy, w tym również z ks. Szymonem i Siostrami Loretankami.  Towarzyszył nam w tym procesie również O. Grzegorz  OFM ówczesny proboszcz Sanktuarium na Górze św. Anny. Ważną rolę w naszym kroczeniu do ŻR odegrali kapłani: ks. Paweł Wojtalewicz z Koszalina, który pomógł uzgodnić sposób ujęcia naszego działania w ramach statutu ŻR. Na poziomie Archidiecezji Gdańskiej ks. Krystian Kletkiewicz obecny proboszcz Katedry Oliwskiej, który rozpoczął proces ustanowienia statusu RR w ŻR na poziomie diecezjalnym, oraz przyczynił się do ustanowienia duszpasterza dla RR ks. Mirosława Piskozuba. Zadanie to zostało zwieńczone przez ówczesnego dyrektora wydziału duszpasterskiego, a obecnego Biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej ks. Piotra Przyborka. W procesie na poziomie diecezji uczestniczył również moderator ŻR z naszej diecezji ks. Piotr Dobek. Dekretem naszego Arcybiskupa ks. Tadeusza Wojdy uznanie wspólnoty ŻR i RR na poziomie diecezjalnym uzyskaliśmy 17 czerwca 2021 roku i niemal od razu rozpoczęliśmy starania, aby przenieść to na cała Polskę na szczeblu krajowym.  I tu spotkaliśmy się znowu z wielką życzliwością i wsparciem zarówno ze strony moderatorów i Zarządu Stowarzyszenia ŻR z ks. Jackiem Gancarkiem moderatorem krajowym,  jak i ze strony delegata KEP ks. Arcybiskupa Wacława Depo. Osób i kapłanów jakich koniecznie trzeba by było wymienić jest bardzo wielu i za każdą z nich jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni.  Jak widać z tego okrojonego wyliczenia dzieło wspólnoty modlitwy Różańca Rodziców mogło zaistnieć dzięki temu że jest żywy Kościół w Polsce, że Różaniec jest żywotną i wciąż odnawiającą się wspólnota modlitwy, że jest tak wiele osób otwartych na działanie Ducha świętego, podejmujących swoje zadania i wspierających dobro w Kościele i w świecie.


Na uroczystej mszy świętej w Kaplicy MB Częstochowskiej, w czasie której ten akt przyjęcia nas do wspólnoty Żywego Różańca miała miejsce, właśnie wielu z wyżej wymienionych kapłanów było obecnych  - poczynając od  księży biskupów Wacława i Piotra, ks. Jacka Gancarka i ks. Szymona Muchy, po  ks. Krystiana Kletkiewicza i ks. Piotra Dobka i wiele innych osób zaangażowanych.


Trzeba dziękować Bogu za tak wielkie rzeczy i wiele łask jakie dzięki temu aktowi przyłączenia RR do ŻR się zdarzyły i jakich nadal się spodziewamy. Dziękujemy za to, że u Maryi, w tej duchowej stolicy Polski na Jasnej Górze mogliśmy doświadczyć dobra Kościoła i  niech to będzie znakiem jedności w mocy Ducha świętego  - na większą Chwałę Boga!