Aktualności

Rok kapłański - rok troski o tych którzy oddali swoje życia dla nas za życia!

ir
21 czerwca 2009

Ojciec Święty w swoim przemówieniu wygłoszonym 16 marca ogłaszając Rok Kapłański wskazał na cel tego Roku, którym jest „wspieranie dążenia kapłanów do duchowej doskonałości, od której to w decydujący sposób zależy oddziaływanie ich posługi”.

Nasze, rodziców, wspieranie kapłanów w ich posłudze to nie tylko modlitwa, to również czynne wsparcie tam, gdzie możemy być pomocni - ale jednak to przede wszystkim modlitwa i świadectwo tego jak bardzo kochamy i cenimy kapłanów. My rodzice - zwłaszcza dzieci młodszych, powinniśmy być również zatroskani o nowe powołania kapłańskie oraz otwarci na ich przyjęcie w naszych rodzinach.

Módlmy się za Kapłanów i o Kapłanów. Módlmy się o ich świętość i umocnienie w drodze realizacji powołania.