Aktualności

Rok 2016 odchodzi w przeszłość!

ir
31 grudnia 2016

Kolejny rok za nami, do Różańca rodziców w tym jubileuszowym roku dołączyło ponad 430 róż, czyli ponad 8600 rodziców rozpoczęło modlitwę za swoje dzieci. Przeżyliśmy 15 rocznice powstania Tego ruchu modlitwy i 10 rocznicę zawierzenia MB Oliwskiej. Przeżyliśmy wiele pielgrzymek do różnych miejsc, 1050 rocznicę Chrztu Polski i Zawierzenie Jezusowi Polski jako Królowi i Panu.

Za wszystko to w czym my, nasi bliscy i wszyscy Polacy nie potrafiliśmy sprostać powołaniu i wypełnieniu woli Boga przepraszamy. Niech Bóg dobry i miłosierny wybaczy nam nasze grzechy i słabości. Ale niech obdarza nas łaską skruchy i pokuty, abyśmy umieli oddawać się Mu w całości.

Więcej jednak dziękujmy bo Bóg darzył nas obfitością łask, nas nasze rodziny i nasze dzieci, całą Polskę i świat. Boże bądź uwielbiony w swoim Miłosierdziu dla każdego człowieka!