Aktualności

Rodzice bronią życia i wspierają ochronę życia!

ir
19 marca 2007

My, którzy doświadczyliśmy tego szczególnego daru jakim jest rodzicielstwo, ze wszystkimi wymaganiami jakie na nas nakłada i z pełnym przeżywaniem szczęścia jakim jest dla każdego normalnego rodzica dziecko postarajmy się w tych ważnych momentach jeszcze bardziej zaangażować w obronę życia. Obronę życia pojmowaną jako wartość nienaruszalna i konstytutywna dla naszej kultury, cywilizacji i dla życia naszego narodu! Stąd wypływa oczywisty wniosek abyśmy aktywnie - wszędzie tam gdzie możemy, w każdej możliwej do zrealizowania formie wspierali obecne działania do zapisania KONSTYTUCYJNEJ OCHRONY ŻYCIA.

Wkrótce postaramy się o uruchomienie specjalnej podstrony na naszym portalu - skąd będzie można wysłać apel wspierający dążenie do ochrony życia przez właściwe zapisy w Konstytucji RP – paragrafy 38 i 30. Nie pozwólmy aby nasza obojętność, zaniechania czy wręcz ignorancja w tym względzie zatrzymała proces umacniania ochrony życia. Ochrony nie skierowanej przeciw komukolwiek, ale wyrażającej to wszystko czym żył i wzbogacał w tym zakresie nasz Naród, naszą kulturę i cywilizację największy z Polaków - sługa Boży Jan Paweł II. Niech nasza modlitwa – za rządzących, stanowiących prawo, za media o rzetelną informację oraz o nawrócenie przeciwników życia a także czynne zaangażowanie w różne możliwe formy ochrony życia będzie takim osobistym aktem pamięci o Janie Pawle II i Jego dziedzictwie na II rocznicę śmierci!

Nakłaniajmy posłów, rządzących i media do rzetelnego i skutecznego zwieńczenia w Konstytucji zadania ochrony życia.

W świecie w którym bezkarnie zabija się słabego i bezbronnego (czy to będzie niemowlę czy osoba starsza i schorowana) NIKT NIE MOŻE SIĘ CZUĆ BEZPIECZNY!

Świat zachodni już tego doświadcza!

Tak jak modlimy się o przyszłość naszych dzieci, tak też szczególnie obecnie polecajmy Bogu sprawy ochrony ŻYCIA.