Aktualności

Rocznica zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców Matce Bożej Oliwskiej - SESJA NAUKOWA nt. MANIPULACJI - 8 GRUDNIA!

ir
14 listopada 2007

W tym roku 8 grudnia ponowimy Akt Zawierzenia naszych dzieci, nas jako rodziców i wszystkich rodzin patronce naszej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej.

Przez ten rok doznawaliśmy wielu łask i opieki za wstawiennictwem MB Oliwskiej w naszej modlitwie różańcowej.

W tym roku spotkanie w Oliwie będzie wzbogacone przez sesję naukową nt. zagrożeń

osobowości młodego człowieka na początku XXI w. opracowaną i prowadzoną przez ks. Dr Aleksandra Posackiego. Spotkanie rozpoczynamy już 7 grudnia wieczorną mszą świętą i nabożeństwem pojednania. W dniu 8 grudnia będzie kontynuacja sesji – począwszy od godziny 9.00 - szereg wykładów tematycznych ukierunkowanych na zagadnienia manipulacji w życiu społecznym. Wykłady będą prowadzone przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.

Całość zakończy się jak w roku ubiegłym uroczystą mszą świętą w Katedrze Oliwskiej, modlitwą różańcową rodziców i ponowieniem aktu zawierzenia tej modlitwy Matce Bożej Oliwskiej.

W tym roku wspominamy również ks. Janusza Witkowskiego - młodo zmarłego kapłana Diecezji Gdańskiej, który był animatorem wielu nowych dzieł i ogromnym promotorem aktywności ludzi świeckich w Kościele. Był między innymi współtwórcą katolickiego Stowarzyszenia "Jezus Żyje" - w ramach którego przed kilku laty organizowane były tego typu sesje w Gdańsku. Tą sesją nawiązujemy do tego dorobku.

Tych wszystkich, którzy będą mogli przyjechać w tych dniach do Gdańska serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu i w modlitwie. A tych, którzy nie mogą przybyć zachęcamy do zorganizowania mszy świętych we własnych wspólnotach parafialnych, a także prosimy o wsparcie modlitewne i w miarę możliwości ewentualnie finansowe sesji choćby drobną wpłatą na konto parafii Archikatedralnej.

Pełen program spotkania w dniu 8 grudnia oraz szczegóły organizacyjne na stronie: http://sesja.rozaniecrodzicow.pl