Aktualności

Rocznica objawień w Fatimie - pokuta, modlitwa, nawrócenie, zdośćuczynienie!

ir
11 maja 2017

Gdy kończyła się pierwsza wojna światowa, w Portugalii sprawował rządy antyreligijny masoński reżim, a w Rosji zaczynała swoje szaleństwo rewolucja bolszewicka w Fatimie, Matka Boża ukazywała się trojgu małym wiejskim dzieciom. Łucja (10 lat), Hiacynta (7 lat) i Franciszek (9 lat) nie umieli czytać, ale potrafili się modlić. Te małe dzieci otwarte były na Boga na tyle że zanim objawiła się Matka Boża, przez ponad rok, od marca 1916 roku, przygotowuje ich na to Anioł.

Anioł zachęca je do modlitwy i do umartwień, które byłyby zadośćuczynieniem za grzechy ludzi.

13 maja 1917 r. to dzień, który rozpoczyna serię spotkań dzieci z Matką Bożą określaną jako „Jasna Pani”. Dzieci otrzymują orędzie, którego w znacznej części nie rozumieją i zachowują dla siebie w postaci tzw. tajemnic. Siostra Łucja będzie je ujawniać stopniowo z latami, a o upublicznieniu najbardziej trzeciej tajemnicy fatimskiej ma zadecydować sam papież i robi to dopiero św. Jan Paweł II w roku 2000.

Maryja przez dzieci, poczynając od 13 maja w kolejnych miesiącach prosi o codzienne odmawianie różańca w intencji pokoju, aby przyjmowały cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie grzeszników, ukazuje im Niepokalane Serce. Przekazuje też pragnienie Pana Jezusa aby kult Jej Niepokalanego Serca się szerzył i zapowiada wielki cud na zakończenie objawień.

Maryja mówi o zdeprawowaniu świata grzechem, konieczności nawrócenia i zadośćuczynienia za grzechy oraz pokazuje piekło tym małym dzieciom. Piekło jako miejsce grozy i nieszczęścia wynikające z odrzucenia Boga. Daje też dzieciom wskazanie jak tego uniknąć, poprzez nieustanną modlitwę, nawrócenie i zadośćuczynienie Jej Niepokalanemu Sercu. Na świecie ma być rozpowszechnione nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, a jeśli to się zrobi, to wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie

Alternatywą postawy nawrócenia jest rozprzestrzenienie się zła, błędów Rosji oraz ukaranie świata za jego zbrodnie, przez wojny, głód i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego. Przepowiedziana jest też groza II wojny światowej.

Matka Boża przekazała po raz kolejny, że dla ratowania grzeszników przed piekłem należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a także ustanowić nabożeństwo pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca, wraz z Komunią św. wynagradzającą.

Objawienia fatimskie zakończyły się 13 października 1917 roku. Towarzyszył im do dziś nie wyjaśniony, "cud słońca" obserwowany przez 70-tysięczny tłum, widoczny w promieniu 40 km od Fatimy.

Trzecia Tajemnica fatimska opisuje świat po nieprzyjęciu napomnienia przez ludzkość – świat który my znamy dziś już z historii. A jednak zło które zapuściło w tym czasie korzenie i zagościło w codzienności naszego świata nadal się rozprzestrzenia. I to z wielką zorganizowaną siłą. Błędy Rosji tak naprawdę nie zostały wyeliminowane.

Nasze zadanie na dziś to powrócić do orędzia Matki Bożej z Fatimy – nawracać się, modlić codziennie na różańcu i szerzyć kult Niepokalanego Serca Maryi.

Łączymy się w całym świecie duchowo z Ojcem Świętym odwiedzającym Fatimę 13 maja i z wszystkimi modlącymi się oraz rozszerzającymi miłość do Maryi. W całej Polsce i w świecie, w bardzo wielu miejscach miliony ludzi tego dnia będą się modlić właśnie w tych intencjach. My, rodzice do tego się z całą otwartością dołączamy.