Aktualności

II Rekolekcje Różańca Rodziców – byliśmy w domu Św. Anny i Maryi

ir
18 października 2022

W dniach 14-16 X 2022 odbyła się druga edycja rekolekcji Marana Tha dla Różańca Rodziców. Tym razem w Sanktuarium na Górze św. Anny na Opolszczyźnie, dla rodziców, animatorów i wszystkich chętnych z Polski południowej. Bogu niech będą dzięki za tą łaskę!


Rekolekcje Marana Tha mają swoje hasło z Ewangelii – poznacie prawdę a Prawda was wyzwoli! To są rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie – niezwykle potrzebne nam  - rodzicom modlącym się za swoje dzieci.  A my jako rodzice potrzebujemy umocnienia naszych sił, uporządkowania tych obszarów życia z którymi czasem nie potrafimy sobie poradzić, wyzwolenia od tych trudności od których już tylko Jezus może nas uwolnić. Maryja poprzez różaniec, poprzez naszą wytrwałą modlitwę i wspólnotę modlitwy w Różańcu Rodziców prowadzi nas właśnie do Jezusa.  I jak sądzę o tym prowadzeniu wszyscy uczestnicy mogli się przekonać osobiście i przed rekolekcjami i w trakcie, a mam nadzieję i po rekolekcjach opieki Maryi nam nie zabraknie!


Jezus czynił w czasie tych rekolekcji wielkie rzeczy w sercach zaproszonych osób, Duch święty prowadził nas w wielkiej harmonii i pokoju. Obecność o św. Anny, obecność  Maryi – Matki Bożej Oliwskiej w specjalnej Ikonie Nawiedzenia dawały nam poczucie tego, że na ten czas to jest nasze miejsce, to jest czas i miejsce w szczególny sposób błogosławione!


Rozpoczęliśmy Różańcem , Mszą świętą i nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie w Bazylice św. Anny – to pierwsze spotkanie jest zawsze otwarte dla wszystkich, i do grona uczestników rekolekcji dołączyła spora grupa rodziców z okolic Góry św. Anny.  Ten błogosławiony czas był jakby przygotowaniem do intensywnego programu rekolekcji w sobotę i w niedzielę. Był bardzo potrzebny, był czasem również obdarowania i  wejścia w duchową obecność na rekolekcjach. Zakończyliśmy ponowieniem Aktu Zawierzenia św. Annie naszej modlitwy i Apelem Jasnogórskim.


O całym dniu duchowej podróży w sobotę nie będę pisał, oprócz takich uwag że przebiegał w wielkim pokoju i atmosferze radości spotkania z Jezusem. Sobotę zakończyliśmy już tradycyjnie czasem wspólnoty Różańca Rodziców, świadectwami, dzieleniem się wyjaśnieniami różnych aspektów naszej modlitwy, a na zakończenie przed ikona MB Oliwskiej ponowiliśmy nasz Akt Zawierzenia  zwieńczony Apelem Jasnogórskim. Właśnie tak jest - chcemy przy Maryi być, pamiętać i czuwać!


Dzień Pański zawsze jest szczególny – po katechezach nastąpiła msza święta a następnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. To czas uwielbienia, radości i spotkania w Kościele, we wspólnocie rekolekcyjnej, która daje nam piękny obraz Kościoła!


Końcowa katecheza i świadectwa uczestników pokazały jak bardzo trzeba było być na tych rekolekcjach, jak wiele Bóg uczynił, i ufamy jak wiele jeszcze uczyni w naszych sercach i w naszych środowiskach.  Rozjechaliśmy się w różne miejsca w Polsce – piszę to od siebie – jak na skrzydłach, szczęśliwi i radośni, ufni i umocnieni na te zadania jakie są przed nami!


Już w poniedziałek była okazja aby o MB Oliwskiej w Katedrze podziękować Bogu za ten czas i te piękne rzeczy jakich mieliśmy okazję doświadczyć. Niech Bóg będzie uwielbiony w tej dobroci i miłości jaką okazuje każdemu z nas, jaką dla każdej i każdego z nas ma i chce nas nimi obdarowywać! Niech będzie błogosławiony za ten czas i za odwagę oraz decyzję naszych serc aby ten czas oddać Jemu, a on już się naszymi sprawami zajmie. Za każdego rodzica, animatora i za Księdza Wojciecha który rekolekcje prowadził Bogu niech będą dzięki!


Już teraz czekamy na kolejne rekolekcje  Marana Tha, które tym razem będą w Gdyni – szczegóły przekażemy w dziale wiadomości!