Aktualności

Ratyfikacja Konwencji promującej Gender pod pretekstem ochrony kobiet - realne zagrożenie - podpisz petycję przeciw!

ir
7 września 2014

Otrzymaliśmy ważny komunikat Human Life International - Polska

Drodzy Przyjaciele! Rodzice! Wychowawcy!

Konwencja Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, nazywana "konstytucją gender", może zostać ratyfikowana w Polsce już w najbliższym czasie.

W super ekspresowym tempie już w najbliższą środę 10 września jako pierwszy punkt programu obrad Sejmu jest przewidziane głosowanie nad jej przyjęciem. Będzie to tzw. drugie czytanie. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze pod koniec obrad tego samego posiedzenia Sejmu zostanie przeprowadzone trzecie czytanie i dołączymy do krajów, które wprowadziły do swojego ustawodawstwa i życia społecznego ideologię gender.

Czy to jest cena za europejski awans premiera Tuska?

Następstwa będą bardzo poważne. Konwencja wprowadza nową definicję płci jako zjawiska kulturowego. Nakazuje "wykorzenianie” kultury, wiary i tradycyjnej rodziny pod pretekstem przestrzegania równości płci (również tej z wyboru). Bardzo szybko będziemy zmuszeni do legalizacji związków jednopłciowych, akceptacji genderowych programów nauczania w szkołach, nastąpi wielka presja, aby zalegalizować aborcję na życzenie i atak na tzw. tradycyjną rodzinę. To prowadzi do tak poważnych zmian społecznych, że można je porównać do rewolucji kulturowej w Chinach.

Co możemy jeszcze zrobić?

Musimy się zmobilizować. Trzeba rozmawiać z posłami!!! W poniedziałki są oni obecni w swoich biurach poselskich. Prosimy, telefonujcie do nich, idźcie osobiście i uświadamiając problem, proście o odrzucenie tej ratyfikacji. Wielu posłów nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i następstw tego głosowania.

Będziemy uważnie śledzić, jak kto głosował w tej fundamentalnej sprawie, a kto był nieobecny!

Planowane jest też zorganizowanie pikiety pod Sejmem. TU MOŻNA PODPISAĆ PETYCJĘ PRZECIW RATYFIKACJ jaka zostanie wysłana do posłów .

Ze swej strony podejmujmy żarliwą modlitwę w tym czasie, a kto może prosimy również o post!