Aktualności

Radość Wszystkich Świętych - Bogu niech będą dzięki

ir
1 listopada 2022

W wigilię Wszystkich Świętych w Katedrze Oliwskiej było piękne nabożeństwo z udziałem świętych, obecnych w swoich relikwiach, z mszą świętą,  wystawieniem Najświętszego Sakramentu i uwielbieniem Boga! Dziękujemy za świętość! Dziękujemy za świętych patronów naszych Róż. Dziekujemy za łaski w Świętych Obcowaniu! W oktawie Wszystkich Świętych (1-8 listopada) możesz uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcowe!


 


Ogarnijmy w tym czasie naszą modlitwą dusze w czyśćcu cierpiące,  A ta piękna modlitwa św. Gertrudy niech będzie zachętą do działania:

„Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen”.

Warto zajrzeć do listopadowego "Różańca", w którym dowiemy się o świętych strażnikach Polski, czyli o naszych Patronach!  Tam jest święte "Polskie Lobby"