Aktualności

Przyjdź Duchu Święty do naszych rodzin, do serc dzieci i rodziców!

ir
20 maja 2018

Otwieramy nasze serca na działanie Ducha Świętego. Otwieramy się na Jego obecność w naszym życiu i zapraszamy z całego serca – PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY!


Przyjdź Duchu Święty do każdego obszaru naszego życia, bądź w naszej modlitwie i w naszym apostołowaniu. W każdej naszej rozmowie z dziećmi i z współmałżonkiem. Przemieniaj nasze serca i uzdalniaj do miłości, do bezinteresownego daru z siebie.


Pomagaj nam w prostowaniu naszych dróg, przepraszaniu i przebaczaniu, wprowadzaj pokój do naszych serc i naszych domów. Wprowadzaj pokój w naszym narodzie, w Polsce i na całym świecie!


Przyjdź Duchu Święty z radością i wszystkimi swoimi darami. Przyjdź i bądź z nami!