Aktualności

Posypmy popiołem głowę, swoja głowę na znak pokuty! Nawracajmy się! Bóg jest blisko!

ir
14 lutego 2018

Wielki post zaczynamy aktem pokuty, posypujemy głowę popiołem, na znak naszej skruchy i uznania konieczności pokuty za grzechy. Modlimy się za nasze grzechy i pokutujemy. Modlitwą obejmujemy też tych co się zagubili i się nie modlą i nie pokutują. Modlimy się za tych co sieją zgorszenie i za tych co świadomie  lub nieświadomie działają szerząc zło wobec dzieci i młodzieży. Modlimy się zwłaszcza za sprawujacych władzę. 


Na czas Wielkiego Postu stawiamy sobie zadania duchowe, postanawiamy wyrzeczenia, które w drodze duchowej mają wspierać nasze wysiłki. Pierwszym zadaniem duchowym niech będzie zaparcie się siebie i przebaczenie każdej osobie wobec której mam jakiekolwiek trudności duchowe. Potrzebny nam jest porządek i pokój w sercu, aby dalej kroczyć drogami nawrócenia.   To trudne zadanie i wymagające, warto je wykonywać małymi krokami, rozpoznając co w naszym sercu potrzebuje uzdrowienia. Panie ulecz w tym czasie postu i reflaksji zranienia naszych serc. Ulecz również te zranienia o których zapomnieliśmy lub których nie do końca jesteśmy świadomi.


Uzdrów Panie relacje w rodzinach naszych, pomiędzy małżonkami i relacje z dziećmi. Szczególnej opiece polecamy rodziny rozbite, w tym czasie namaszczaj serca rozbitych rodzinach swoją miłością, uzdrawiaj i odnawiaj to co potrzebuje uzdrowienia.  Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna wstawiaj się za nami!