Aktualności

Ponowienie Aktu Zawierzenia w Katedrze Oliwskiej w Niepokalane Poczęcie

ir
5 grudnia 2022

W dniu 8 grudnia w Niepokalane Poczęcie NMP zapraszamy na mszę świętą w Katedrze Oliwskiej w 16 rocznicę Zawierzenia Różańca Rodziców  Matce Bożej Oliwskiej.  W łączności duchowej ze wszystkimi różami i wszystkimi modlącymi się w Różańcu Rodziców w Polsce i na całym świecie chcemy modlić się, dziękować za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę Maryi. Rozpoczynamy różańcem o godz. 17.15, następnie będzie msza święta dziękczynna i na zakończenie ponowienie Aktu Zawierzenia dzieci w modlitwie różańcowej. W czasie mszy świętej będziemy dziękować za cały ten rok łask i prosić o dalszą opiekę. Mamy za co dziękować, za tak wiele mniejszych i większych cudów w życiu naszych dzieci,  za wszystkie nowe róże i nowe osoby w Różańcu Rodziców. Za pierwsze i kolejne rekolekcje Marana Tha dla wspólnoty Różańca Rodziców, za  beatyfikację Bł. Pauliny Jaricot oraz za wspaniałe przeżycia II Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze w łączności z wszystkimi wspólnotami i ruchami różańcowymi w Polsce. Ogromnie pragniemy dziękować za V rocznicę Zawierzenie św. Annie na Górze św. Anny, a wreszcie za oficjalne włączenie Różańca Rodziców do rodziny i struktury Żywego Różańca.   Dalej też, oświadczając tak wielu łask i dobra jesteśmy ośmieleni aby prosić o jeszcze więcej, bo wiemy, że Bóg chce nas obdarowywać obficie, bardziej nawet niż ośmielamy się marzyć, a Maryja przedstawia wszystkie nasze codzienne duże i małe prośby przed Bożym Tronem. Tak jak przez cały rok w każdy poniedziałek trwamy przy Maryi i tak jak co roku w Niepokalane Poczęcie, po raz kolejny zawierzymy wszystko i wszystkie sprawy naszych rodzin i naszych dzieci Bogu przez Niepokalaną, przed Feretronem naszej patronki MB Oliwskiej!


Będziemy z ufnością prosić o zdrowie dla chorych, o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych, o łaskę żywej wiary dla naszych dzieci i dla nas. Będziemy prosić o łaski dla małżeństw w ich powołaniu rodzinnym i rodzicielskim, aby tworzyli rodziny gdzie będzie panować miła i zgodna atmosfera, gdzie dzieci doświadczą dobroci Boga poprzez wzajemną dobroć w rodzinie.  Będziemy też prosić aby troski materialne  i złe wpływy tego świata nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, ale aby Bóg, który pobłogosławił nam darem dzieci, pobłogosławił również pracy rak naszych dającej utrzymanie rodzinom. Z wielką wdzięcznością za trud będziemy też prosić w intencji wszystkich animatorów i osób zaangażowanych w rozwój i przebieg modlitwy Różańca Rodziców – w każdym ich powołaniu. Dziękujemy za Kapłanów sprawujących opiekę nad nami i udzielających nam sakramentów świętych. Niech Bóg obficie wynagradza im tą pracę, a Maryja otacza płaszczem swej opieki.


Pragniemy dziękować Bogu za osoby pracujące w mediach i rozszerzające informacje o tej nadziei jaką niesie światu Maryja poprzez Różaniec Święty i poprzez modlitwę rodziców we wspólnotach różańcowych. Niech Bóg ochrania ich przed atakami zła, a Duch święty obdarza swoją mocą!


Dziękujemy za każdego tatę i za każdą mamę, rodziców, którzy biorą do ręki różaniec w intencji swoich dzieci. To takie proste – ale wiemy że czasem i takie trudne aby w tym świecie obdarować swoje dzieci najlepszym prezentem jakim jest modlitwa. Ten świat chce zabrać nam cały nasz czas i całą naszą uwagę i skierować ją na rzeczy materialne po to aby pozbawić nas najważniejszego – prawdziwej miłości i wolności, mających swoje źródła w Bogu. Niech ten najlepszy prezent dotrze jak najszerzej do wszystkich rodzin, rodziców i dzieci  w Polsce i na całym świecie, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy Maryi!