Aktualności

Pomóż zatrzymać Gender w szkołach

ir
1 września 2015

Zamieszczamy apel organizacji CITIZEN GO w sprawie gender w szkołach:

Kolejny raz PE będzie głosował nad dokumentem, który w swojej nazwie i wielu częściach mówi o słusznych sprawach, jednak jest nie do zaakceptowania ze względu na szereg innych groźnych zapisów, zwłaszcza ze względu na forsowanie ideologii gender w podręcznikach i programach szkolnych. Dlatego zachęcam Państwa do głębszego zapoznania się z projektem rezolucji "W sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE” oraz podpisania petycji:

http://citizengo.org/pl/zatrzymaj-gender-w-szkolach-eu.

Dokument, mimo pozytywnego tytułu, zawiera szereg groźnych przepisów. W szczególności: w p. 29 promuje "edukację" seksualną wobec dzieci. Znając standardy różnych krajów UE w tym względzie, trudno taktować ten punkt dokumentu jako wyraz troski o dzieci i ich wychowanie, lecz bardziej jako próbę wprowadzenia permisywnej "edukacji" seksualnej już dla najmłodszych. W p. 30 promuje postawę pro-aborcyjną, w p. 31 domaga się wprowadzenia standardów genderowych do podręczników szkolnych, a w p. 32 domaga się działań, które zatrą naturalne różnice płciowe.

Nie pozwólmy na deprawację dzieci przez programy i podręczniki szkolne. Informujmy o tych zagrożeniach znajomych, zwłaszcza rodziców oraz podpisujmy petycję: http://citizengo.org/pl/zatrzymaj-gender-w-szkolach-eu i zachęcajmy innych, aby też to uczynili.

Głosowanie w sprawie raportu już 8 września.