Aktualności

Polska Niepodległa! Polska wolna i silna Bogiem!

ir
11 listopada 2018

Mamy wolność wyboru, ale jeśli nie wybieramy wolności w Bogu, wówczas stajemy się niewolnikami wszystkiego innego, niewolnikami zła. Jestem Polakiem - więc ma obowiązki polskie. Moją Królową jest Maryja! Królem Polski jest Jezus, Prawem moralnym  prawo Boże!  Są one tym większe  im bardziej zostałem przez Boga obdarowany !   Świętujemy odzyskanie Niepodległości i już dziś rozpoczynamy duchowa pracę na rzecz wolności i niepodległości na przyszłe pokolenia! To nasz program Różańca Rodziców!


Dziś zagrożeniem niepodległości narodu i wolności człowieka są deprawujące ideologie i niewiara w Boga. Zagrożeniem jest szukanie szczęścia w materializmie i współczesnych gadżetów oraz magii i okultyzmie.  Współczesny świat ma tyle kolorowych propozycji że łatwo mu uwieść dorosłych a o ile łatwiej oszukać i błędnie ukształtować ducha dzieci.                                                  Dlatego modlimy się o Niepodległość ducha polskiego. Modlimy się o rodzinę Bogiem silną, o to abyśmy my jako rodzice potrafili w czystości serca i w prawdzie pokazywać Boga naszym dzieciom!


Świeci patronowie Polski, módlcie się za nami!   Święty Józefie, módl się za nami!   Maryjo, Królowo Polski, Módl się za nami!


Polska


Dziękczynienie za dar Ojczyzny


Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:
Dzięki Ci składamy. Boże naszych ojców! 
-    za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat;
-    za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć;
-    za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi;
-    za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać;
-    za piękno polskiego języka;
-    za ojczystą ziemię, która nas żywi;
-    za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy;
-    za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem;
-    za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny;
-    za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu;
-    za wszystkich polskich świętych i błogosławionych;
-    za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione;
-    za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość;
-    za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.
Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie i spraw, abyśmy idąc przez ziemską Ojczyznę, doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
z Podręcznika Nabożeństw Archidiecezji Krakowskiej.