Aktualności

Bogu niech będą dzięki za dar Niepodległości Polski!

ir
11 listopada 2020

Wolność i niepodległość naszego kraju, możliwość rozwoju ducha polskości i swobodnej pracy dla Polski nie jest nam dana raz na zawsze!  Musimy o nią walczyć codziennie modlitwą i czynem. Bo „Polskość to świętość, to nie dla każdego chama”. Jeszcze Polska nie zginęła!


Nasze zadania w dzisiejszych czasach to wielka walka o kulturę Polską, o cywilizację chrześcijańską, o wartości humanizmu wyrastające z wiary w Boga i z niej wyprowadzające godność każdego człowieka. Naszym zadaniem jest wielka modlitwa w rodzinach i wielka praca nad kultywowaniem patriotycznych tradycji i wartości.


Mamy w Niebie wielkie polskie lobby  świętych i błogosławionych, wiernych i męczenników. W roku ubiegłym na Kongresie K108 poświęconym 108 polskim męczennikom mówił o tym ksiądz Józef Aszkiełowicz z Wileńszczyzny. Właśnie z Kresów, niejako z zewnątrz, widać jak wielką wartością jest Polska i Polskość. Widać, że jest w tym szlachetność i rycerskość. W Polskości jest duch wiary i honoru odniesionego aż do końca, oparte na Bogu. Stąd właśnie cytowane słowa księdza Józefa, że Polskość to świętość, że do Polskości trzeba dorastać i dla niej pracować.


To jest też zadanie dla nas, dla rodziców modlących się za dzieci, za swoje, ale tak naprawdę również za inne dzieci. Bo przecież modlimy się o dobre środowisko wzrastania w Polsce i na świecie, o ochronę przed wszelkim złem i o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy. Nasze zadanie to również kultywowanie w rodzinach naszych świętych, polskich tradycji, ich obrona przed zapomnieniem i dewaluacją, a jeszcze bardziej przed zniekształcaniem czy też wyśmianiem i profanacją. Do tego też jest nam potrzebna modlitwa o własne nawrócenie i uświęcenie. Polska będzie na tyle wolna na ile my będziemy wolni od naszych słabości, od naszego nieuporządkowania. Duchu Święty oświecaj nas Polaków i umacniaj na drogach walki o wewnętrzną wolność ku dobru!


Widzimy w obecnym czasie, że część młodego pokolenia jakby nam skradziono. Pozwoliliśmy, aby ktoś nauczył ich chamstwa, wulgarności i braku poszanowania dla świętości  - dla dobra i piękna,  dla życia! I co najsmutniejsze, większość z nich to młode dziewczęta, które zdają się jeszcze nie do końca rozumieć swego pięknego kobiecego powołania do bycia matką, a zostały oszukane mirażem wolności, która niby kryje się za aborcją – za zabiciem swego własnego dziecka. Co gorsza za tym młodzieńczym buntem stają również dorośli z jakiejś niezrozumiałej głupoty wspierając te nierozważne działania. Boże przebacz nam Polakom takie ekscesy.


Boże, przebacz nam grzechy zaniechania i odnów w nas ducha prawego. Przebacz wszystkie grzechy przeciw godności człowieka i przeciw życiu i napełnij nas swoją łaską pokoju i pojednania w prawdzie. Wyślij swoich aniołów i ochroń nas, Polaków przed kłamstwami złego ducha. Maryjo nasza Matko i Królowo polskiego narodu wstawiaj się za swoim ludem, nie pozwól nam odejść od Boga i wiary przodków naszych. Maryjo, Zwycięska Królowo Polski, módl się za nami!