Aktualności

Polska jest piękna w swojej niezłomności i honorze swoich żołnierzy i obywateli!

ir
1 marca 2016

Bóg, Honor, Ojczyzna – to jest testament jaki zostawili nam Żołnierze Niezłomni, bohaterowie walczący o ideały do końca. Takich właśnie mamy obywateli, taka jest Polska, która nie zginie póki my żyjemy.

Wobec całego ambarasu z byłym prezydentem Wałęsą (i jemu podobnymi), który co się faktycznie potwierdziło, donosił na swoich kolegów, a potem dał się tym szantażować i dopiero wyrządził Polsce wiele złego, postawa Niezłomnych, aż po ofiarę z życia wskazuje nam piękno polskiego ducha – niezwyciężonego, bo trwającego przy Bogu.

Módlmy się za Ojczyznę, za tych co dla niej żyli i umierali oraz za tych którzy dla niej pracują.

Módlmy się też za tych których błędne mniemania zwiodły, którzy dali się uwikłać i zdradzili o łaskę nawrócenia, żalu i naprawienia krzywd wyrządzonych.