Aktualności

Polonia Christiana! Polonia Semper Fidelis!

ir
14 kwietnia 2023

Nasi praojcowie przyprowadzili podległe sobie ludy do Chrystusa, ochrzcili się i cały naród się ochrzcił uzyskując w ten sposób swoją identyfikację! Polska początek bierze się z wody chrzcielnej Kościoła 1057 lat temu! Od tego czasu tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem! 


Właśnie wiara chrześcijańska, jeszcze pełna, przed schizmami i podziałami jest naszym rodowodem. Wszystko co przedtem zmyły wody Chrztu świętego.  Naród Polski masowo przyjmował wiarę w Jezusa Chrystusa i zaczynał nią żyć. Proces przyjęcia duchowego dziedzictwa chrześcijaństwa trwał  jeszcze jakiś czas, ale zasadnicza część narodu z jego elitami i władzami od razu przyjęła to dziedzictwo dobra jakie przyniosła wiara katolicka.


I później poprzez dzieje każde z pokoleń na swój sposób to przeżywało i każde starało się do tej skarbnicy Kościoła w Polsce i na świecie dodać coś od siebie.  Od samego początku aż po dzień dzisiejszy mówi o tym plejada polskich świętych i błogosławionych, rozpoczynając od św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa, poprzez  Śluby Lwowskie w czasie Potopu szwedzkiego i św. Andrzeja Bobolę, przez świadectwa świętych i błogosławionych okresu rozbiorów aż do czasów nam współczesnych, św. Faustyna, św. Maksymilian Kolbe, świętych i błgosławionych okresu II wojny światowej, św. Jan Paweł II i bł. Kardynał Stefan Wyszyński.


Z Maryją na sztandarach Polacy obronili siebie i Europę  przed nawałą turecką, ze słynnymi słowami króla Jana III Sobieskiego Veni, Vidi, Deo Vicit! Z modlitwą i opieką Maryi powstrzymaliśmy nnawałnicę sowiecką w roku 1920 oraz przetrwaliśmy okres II wojny i powojenną komunistyczna okupację.  Na słowa św. Jana Pawła II wzywającego Ducha świętego, polski Naród powstał i pokazał światu czym jest i jak wielką moc ma Solidarność, czerpiąca swoje siły z Boga!


Dziś naszym zadaniem jest obrona polskiej tradycji, aby jutro można było odzyskać wolność wiary i pojutrze ją rozwijać i umacniać. Nasze zadanie to przeniesienie depozytu wiary dla następnych pokoleń i przekazanie jej jeszcze bardziej wzmocnionej! To właśnie jest również nasz cel w Różańcu Rodziców!   Naszą Królową jest Maryja, naszym Królem jest sam Pan Jezus. Polska zawsze miała swoje zawołanie POLONIA SEMPER FIDELIS – POLSKA ZAWSZE WIERNA!


Wszyscy polscy święci i błogosławieni, módlcie się za nami!


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami