Aktualności

Pod płaszczem modlitwy i opieki Maryi

ir
12 grudnia 2006

Jak wcześniej informowaliśmy w Katedrze Oliwskiej w święto Niepokalanego Poczęcia NMP o godzinie 19.30. odbyła się uroczysta Msza Święta w czasie, której zawierzyliśmy nasze dzieci, wszystkich rodziców i osoby zaangażowane w to dzieło modlitwy różańcowej w intencji dzieci.

Chociaż inicjatywa takiej, specjalnej modlitwy rodziców w intencji swoich dzieci zrodziła się we wspólnocie

modlitewno-ewangelizacyjnej MaranaTha – działającej właśnie przy parafii Katedralnej już ponad 5 lat temu i stąd zaczęła się rozprzestrzeniać na Polskę, a nawet poza jej granice, to właśnie teraz w czasie uroczystości zawierzyliśmy tą modlitwę różańcową pod opiekę Matki Bożej, obecnej w swym wizerunku w Katedrze Oliwskiej. Wśród licznych wezwań litanii do MB Oliwskiej jest również i tytuł Maryi jako patronki rodziców modlących się w intencji swoich dzieci.

Pomiędzy cytatami słów Jana Pawła II o różańcu świętym, które przytoczył proboszcz Katedry ks. Prałat Brunon Kędziorski na wstępie Mszy znalazły się m.innymi takie „ czymś pięknym i owocnym jest powierzanie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci”, oraz papieski apel „oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie”. W czasie Mszy przedstawione zostały informacje na temat tej modlitwy oraz świadectwa owoców tej modlitwy! To spotkanie rodziców było, naszym rodzicielskim podjęciem wypełnienia apelu Ojca Świętego sb. Jana Pawła II. Obecnie w tej formie modlitwy uczestniczy kilka tysięcy ludzi na całym świecie. Powstają róże rodzinne, parafialne, szkolne, internetowe, wspólnotowe. Inwencja rodziców chcących się modlić za swoje dzieci jest przeogromna.

Po Mszy Świętej odmówiono różaniec dziękczynny z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz odśpiewano Apel Jasnogórski. Od tej pory różaniec rodziców na stałe zadomowi się przy Katedrze Oliwskiej.

Wiemy że to było bardzo ważne i potrzebne zawierzenie, w majestacie Kościoła, w Katedrze tej modlitwy. Wśród obecnych osób nie mogło zabraknąć ojca duchowego tej modlitwy, pasterza wspólnoty modlitweno-ewangelizacyjnej Marana Tha, ks. prałata Andrzeja Kowalczyka. Zaproszenie przyjął również wielce zasłużony dla spraw rodziny i obrony życia poczętego senator pomorski p. Antoni Szymański. Musimy powiedzieć, że ta atmosfera wspólnotowej bliskości, wielu znajomych i życzliwych nam osób, ale również bardzo licznie przybyłych rodziców zainteresowanych wspieraniem swoich dzieci modlitwą jest budująca i inspirująca do rozwijania tej modlitwy i do myślenia o nowych zadaniach jakie przed nami rodzicami stoją! Boże dopomagaj!

8 grudnia piątek godzina 21.20