Aktualności

Płyta CD z materiałem dźwiękowym z sesji nt. manipulacji już dostępna!

ir
29 stycznia 2008

Od początku lutego dostępna jest płyta CD z materiałami dźwiękowym z ubiegłorocznej sesji naukowej nt. Zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku, na której przedstawiane były różnorodne postaci manipulacji w życiu społecznym. Uczestnicy Sesji zgodnie podkreślali, że takie spotkanie było bardzo potrzebne, a zaprezentowane treści do głębi poruszyły serca i umysły wszystkich obecnych.

Płyta CD zawiera zapis wszystkich wykładów wygłoszonych podczas sesji, oraz nieco materiałów uzupełniających. Osoby, które zapisały się i wpłaciły należność za płytę otrzymają ją pocztą. Dla osób, które zadeklarowały, że odbiorą osobiście będzie taka możliwość po Mszy św. wspólnoty Marana Tha w Oliwie w kościele św. Jakuba (obok Katedry) we wtorek 5 lutego (i ew. następne)ok godz.19.30.

Osoby, które się nie zapisały mogą nabyć płytę CD z materiałem z sesji u wydawcy - w Oratorium w Bydgoszczy wysyłając zamówienie na adres internetowy [email protected] i wpłacając należność w wys. 20 zł na konto Oratorium w Bydgoszczy :

w banku PKO BP.SA 0/Interligo nr konta: 50 1020 5558 1111 1491 2580 0405

UWAGA !

ILOŚĆ EGZEMPLARZY PIEWSZEJ EDYCJI JEST OGRANICZONA I DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ