Aktualności

Potrzebna modlitwa za Gdańsk – Różaniec w obronie czystości serc dzieci i młodzieży!

ir
8 stycznia 2018

Edycja 2017 Konferencji o zagrożeniach duchowych młodych ludzi pokazała jak bardzo ukryte, a jednocześnie totalne mogą być destrukcyjne działania przeciw rozwojowi dzieci i młodzieży. Szczególnymi obszarami wrażliwymi są tu obszary związane z seksualnością i różnymi wpływami na jej kształtowanie. Potrzeba wyraźnych wzorców w relacjach i ochrony przed wypaczonym widzeniem ról męskich i kobiecych jest ważnym czynnikiem w poszczególnych etapach rozwojowych dzieci i młodzieży.


Władze miasta Gdańska z determinacją i wbrew woli mieszkańców, planują  w maju 2018 roku, poddać pod obrady radnych Rady Miasta Gdańska dokument „Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym” Bardzo ważne - Karta Równości została już odrzucona demokratyczną większością głosów przez przedstawicieli mieszkańców Gdańska w tzw. Panelu Obywatelskim. Przyjęcie Karty Równości ma zarekomendować Radzie Miasta Gdańska tzw. Moduł ekspertów; składający się w zdecydowanej większości ze środowisk LGBT. Europejska Karta Równości otwarcie odwołuje się do ideologii Gender


Biorąc pod uwagę powyższe widzimy jak bardzo potrzebne jest przeciwdziałanie takim ukrytym działaniom i jak bardzo potrzebna jest modlitwa w intencji ochrony naszych dzieci przed źle pojmowanymi działaniami edukacyjnymi. Dlatego bardzo prosimy wszystkich członków Różańca Rodziców o modlitwę w intencji miasta Gdańska, ale też i całej Polski o ochronę przed wypaczaniem pojęć roli mężczyzny i kobiety w procesach wychowania i kształtowania osobowości młodych ludzi.


Niech ten tydzień będzie naznaczony modlitwą o ochronę wszystkich dzieci, o prowadzenie i pomoc Ducha świętego dla osób które tym działaniom się przeciwstawiają oraz o nawrócenie tych którzy w dobrej czy złej wierze takie działania podejmują.


To nasz swoisty RÓŻANIEC do GRANIC – na których chcemy zatrzymać zło aby serca i umysły naszych dzieci były zachowane w czystości i niewinności.


Matko Boża Oliwska, módl się za nami! 


MB Oliwska Patronka Różańca Rodziców