Aktualności

Pielgrzymi w obronie życia!

ir
27 marca 2006

W dniu 25 marca - Dzień Zwiastowania Pańskiego - Narodowy Dzień Życia w Polsce – tradycyjnie na Jasnej Górze w Częstochowie spotkali się obrońcy życia.

Te spotkania - z wieloletnią tradycją są świadectwem trwałości i niezmienności prawdy o życiu głoszonej przez Kościół, a zwłaszcza „naszego” papieża Jana Pawła II. Więcej na ten temat w informacji senatora A. Szymańskiego :

PRZESLANIE przyjęte w dniu dzisiejszym przez uczestników XXVI Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę.

POLSKA FEDERACJA RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

Jasna Góra, dn. 25 marca 2006 r.

* _Przesłanie_*

*_uczestników Ogólnopolskiej 26-tej Pielgrzymki _*

*_Obrońców Życia na Jasną Górę_*

*__*

W Dniu Świętości Życia - my, uczestnicy 26-tej Pielgrzymki

Obrońców Życia na Jasną Górę, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej

woli o godne uczczenie tego święta oraz o wytrwałe budowanie cywilizacji

życia i miłości.

Zachęcamy do szczególnej celebracji Dnia Świętości Życia. Będzie nią

nasza modlitwa i udział w nabożeństwach w intencji poszanowania

ludzkiego życia. Prosimy także, aby tradycyjna modlitwa polskich rodzin

-- Apel Jasnogórski -- był w tym dniu odmówiony w intencji obrony życia

od poczęcia do naturalnej śmierci. Niechaj tej naszej wieczornej

modlitwie towarzyszy zapalona świeca -- symbol światła i życia.

Z głębokim niepokojem obserwujemy poważne problemy ekonomiczne polskich

rodzin, zwłaszcza związane z bezrobociem, drastycznym spadkiem

dzietności i starzeniem się naszego społeczeństwa. W celu ich

rozwiązania, konieczne jest dostrzeżenie, że najważniejsze nie są dobra

konsumpcyjne, ale człowiek. Państwo powinno zapewnić takie wsparcie dla

rodziców, aby ich decyzja o urodzeniu dziecka nie narażała ich na

poważne problemy ekonomiczne.

Opowiadamy się za zdecydowaną polityką społeczną na rzecz polskich

rodzin. Z tego powodu popieramy, m.in.: projekty wydłużenia urlopów

macierzyńskich oraz wprowadzenia odpisów podatkowych na dzieci.

W sferze kultury masowej stanowczo dopominamy się o wprowadzanie zakazu

upowszechniania pornografii i brutalnej przemocy, co szczególnie godzi w

dobro dzieci i kobiet oraz poważnie uderza w rodziny, które są

fundamentem społeczeństwa.

Z Jasnej Góry - Góry Zwycięstwa - raz jeszcze apelujemy do wszystkich

ludzi dobrej woli o nieustawanie w codziennym budowaniu cywilizacji

życia i miłości.