Aktualności

Październik miesiącem Różańca - różaniec skarb który należy odkryć! Z różańcem modlę się za Ojczyznę!

ir
5 października 2011

Kolejny raz razem ze św. Tereską od Dz. Jezus, św. Aniołami Stróżami, św. Franciszkiem z Asyżu, św. Siostrą Faustyną i wieloma Świętymi Patronami październikowymi wkraczamy w miesiąc szczególnie poświęcony Królowej Różańca Świętego.

W tym roku październik jest miesiącem szczególnej naszej troski w modlitwie, troski o naszą Ojczyznę, o Polskę.

Siły zła, struktury antykatolickie, sprzyjające i wspierajace w sposób otwarty ideologie satanistyczne, ideologię zła i nienawiści zagrażają nam w sposób wyjątkowy. Dlatego w tych dniach tak bardzo ważna jest nasza modlitwa za Ojczyznę, za osoby które w sposób szczególny angażują się w życiu publicznym w walkę ze zorganizowanym złem, o dobre wybory w dniu 9 października!

Od tych wyborów zależy czy reprezentować nas będą osoby obojętne lub wrogie religii i wartościom katolickim, czy też osoby którym możemy zaufać.

Niech będzie to dla nas czas szczególnej odpowiedzialności wykorzystania własnej formacji i czas propagowania Różańca. Czy to w ramach różańca rodziców, czy to w ramach innych formacji różańcowych – ale również miesięcznika Różaniec.

Każdy kolejny numer miesięcznika Różaniec utwierdza mnie w głębokim przekonaniu że powinno to być nasze stałe źródło formacji i informacji różańcowej. Bez stałej formacji nie będziemy wzrastać w naszej modlitwie i nie będziemy w pełni korzystać z dobrodziejstwa łask jakie możemy uprosić.

Dlatego z całą mocą i entuzjazmem wiary zachęcam, w ramach możliwości finansowych, każdego rodzica i każdego ANIMATORA róż rodziców do rozpoczęcia prenumeraty miesięcznika Różaniec. – oraz do propagowania tej drogi formacji w modlitwie różańcowej. Zróbmy sobie i / lub swoim znajomym ten prezent z okazji miesiąca różańcowego! Sposób zamówienia prenumeraty na stronie miesięcznika Różaniec www.rozaniec.eu, lub link z naszej strony (po lewej stronie ekranu pod obrazkiem MB Oliwskiej