Aktualności

Październik miesiącem różańca – obfitość duchowej uczty!

ir
17 października 2013

W tym roku, w październiku, daje się zauważyć szczególne bogactwo różnego rodzaju artykułów, materiałów, wydawnictw i rozwijających w zakresie bogactwa modlitwy różańcowej.

Należy wskazać najpierw na miesięcznik >>Różaniec<<, którego edycja październikowa jest wyjątkowo ciekawa, a listopadowa zapowiada się jeszcze ciekawiej. W październiku w >>Różańcu<< pokazana została tradycja odmawiania modlitwy z tzw. dopowiedzeniami w trakcie Zdrowaś Maryjo, znana i niezwykle pomocna w rozważaniu poszczególnych tajemnic. W listopadowym numerze natomiast podjęte zostały rzeczy ostateczne człowieka z jednej strony, oraz zagrożenia duchowe z drugiej.

W kwartalniku >>Królowa Różańca Świętego<< dostępnym m.innymi w EMPIKach, ukazał się wywiad z piszącym te słowa. Szereg pytań pozwalających na scharakteryzowanie Różańca Rodziców zyskało swoje odpowiedzi tak iż można sobie lepiej wyrobić zdanie o RR, a ci którzy nie wiedzą nic mogą się do tej modlitwy zachęcić.

Z kolei Przewodnik Katolicki opublikował świetny artykuł Ks. Przemysława Węgrzyna pod znamiennym tytułem Wielka moc Różańca, charakteryzujący z jednej strony tą modlitwę, a z drugiej ukazujący jej aktualność, potrzebę, formy i rozwój. Różaniec to modlitwa zdecydowanie żywa, mająca swoje miejsce w sercach Polaków, w całej naszej historii i kulturze, w życiu polskiego narodu. Jest to modlitwa która daje światło, odbudowuje wewnętrzną moc i daje niezbitą nadzieję! Ksiądz Węgrzyn wskazuje również na kilka współczesnych inicjatyw modlitwy różańcowej m.innymi na Krucjatę Różańcową w intencji Ojczyzny, czy też na nasz Różaniec Rodziców.

Do tej pory przeżywaliśmy już Święto Królowej Różańca Świętego, a przed nami jeszcze wiele dobrego, każdy dzień przynosi możliwość korzystania z obfitości łask, wypraszanych na Różańcu Świętym. 13 października przeżywaliśmy Zawierzenie Świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego w obecności figury MB Fatimskiej dokonał w Rzymie papież Franciszek.

Szczególnym wydarzeniem będzie II Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej który odbędzie się 24 października. W Tygodniu Misyjnym rodzina Żywego Różańca w Polsce jednoczyć się będzie na modlitwie różańcowej, i my się do tego w oczywisty sposób dołączamy.

W tym roku będzie też zupełnie szczególna okazja w październiku, postanowiliśmy bowiem zapraszać wszystkich chętnych, a zwłaszcza animatorów i moderatorów Róż rodziców do udziału w rekolekcjach MARANA THA, pozwalających na przybliżenie duchowości wspólnoty z której wyrosła modlitwa Różańca Rodziców i otwarcie na działanie Ducha Świętego. Zapraszamy na rekolekcje, które odbędą się w dniach 26 – 27 października, w Gdańsku Osowie, przy ul. Pegaza15, zgłoszenia u nas lub pod adresem : [email protected]

Jak widać obfitość łask jest przeogromna, od nas zależy jak będziemy umieli z niej korzystać! Odwagi!