Aktualności

Przez Niedzielę Palmową i Hosanna weszliśmy w Wielki Tydzień, paschalne przejście od śmierci do życia.

ir
30 marca 2021

W Niedzielę Palmową słyszymy jak ludzie witają Jezusa radosnym Hosanna, ale też słyszymy tłum żądający śmierci – Ukrzyżuj.  Niech ten czas będzie naszą paschą – nigdy nie wiemy czy to może już ostatnia w tym życiu. Wielka modlitwa w ciszy! Matko Bolesna, Maryjo, módl się za nami. 


Właśnie w Niedzielę Palmową w Archidiecezji Gdańskiej w Katedrze Oliwskiej odbył się ingres nowego Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Ten dzień i ten czas oczekiwania na nowego Pasterza wspólnotyGdańskiej pokazał nam jak bardzo potrzebujemy kapłanów. Jak bardzo Kościół potrzebuje pokornych sług, apostołów głoszenia Dobrej Nowiny. Modlimy się i słuchamy Bożego słowa, o pokornym Słudze Jahwe.Niech ten czas będzie czasem ciszy zanurzonej w modlitwie i rozważaniu tajemnic śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.


W Wielki Czwartek chcemy dziękować za dwa sakramenty: za  Eucharystię i Kapłaństwo. Modlimy się za kapłanów i o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa.