Aktualności

Pan moim światłem i Zbawieniem moim!

ir
6 kwietnia 2020

Pan moim światłem i zbawieniem moim,  kogo miałbym się lękać?  . . .  Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana!  Dziś Bóg nasz zapewnia że jest z nami. Módlmy się modlitwą przebłagalną za nasze grzechy i świata całego. Zwłaszcza za grzechy przeciw życiu!  Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?  Gdy mnie osaczają złoczyńcy,  którzy chcą mnie pożreć,  oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele chwieją się i padają. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy zachowam swą ufność. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących.  Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.


Potrzebujemy tej nadziei, która świeci przez osobę Jezusa. Z  Nim wszystko jest możliwe. Ale On nie zawsze jest tak dostepny jak nam się jeszcze miesiąc temu zdawało! Nasz grzech, małostkowość, lenistwo i co tam jeszcze słabego w człowieku - to wszystko może budować przeszkody, oddzielać nas od Jezusa i Jego łaski.


Dziś modliłem się w niemal pustej Katedrze Oliwskiej. Oddawałem wszystkie troski Jezusowi przez ręce Maryi, Wspomożycielki, Bolesnej Matki. Jezus przychodzi do każdego z nas osobiście - warto wówczas wydać wszystko co najcenniejsze, aby Jezusa uczcić! On sam nas zachęca do chojności i oddania właśnie dla niego. A sam wydał siebie za nasze zbawienie, jako ofiarę przebłagalną swemu Ojcu. Ojcze nasz ...


Dziękujemy Ci Jezu za Maryję, która nam dałeś za nasza kochaną, niebieską Mamę! W Twojej miłości pokładamy nadzieję i w miłości Twej Mamy, Maryi. Prosimy, nie pamiętaj nam i odmień te bezbożne, barbarzyńskie czasy. Udziel światu pokoju jaki tylko Ty dajesz! Jezu ufam Tobie.