Aktualności

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie… - tylko trzeba w to uwierzyć! I warto w to uwierzyć!

ir
23 listopada 2014

Na koniec roku liturgicznego obchodzimy w Kościele święto Chrystusa Króla. Jakie to ma dla mnie znaczenie?! Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, jakie znaczenie dla mojego życia, dla mojej rodziny, dla moich bliskich ma to że Jezus zwyciężył śmierć, że otworzył dla nas perspektywę zbawienia umierając za nas, za ciebie i za mnie , na krzyżu? Jakie ma znaczenie, że istnieje Jego Królestwo i On jest Królem?

Uczciwa odpowiedź na to pytanie prowadzi do kratek konfesjonału i do modlitwy. Prowadzi do otwarcia na źródła łaski jakie mamy w Kościele, prowadzi do sakramentów które nas leczą, oczyszczają i uzdalniają do jedność z Bogiem. Uzdalniają nas do przekroczenia swoich słabości w relacjach z innymi i zapraszają do stołu Pańskiego.

Wielkim skarbem jest dla nas rodziców droga Różańca Świętego prowadzącego nas w rodzicielstwie poprzez życie Świętej Rodziny. Ufnie, poprzez wstawiennictwo Maryi i Świętych, powierzamy siebie i nasze rodziny Bogu, wierząc że On jest źródłem miłości i wszelkiego Ojcostwa.

On jest rozwiązaniem naszych problemów i problemów naszych dzieci. On nas może poprowadzić w prawdzie i otoczyć opieką. On jest źródłem pociechy nawet w największej tragedii. On jest dobry i chce nam dobra udzielać!

W to Święto dziękujemy Bogu przez Chrystusa Króla, Pana i Zbawiciela za wszelkie dobro jakiego w tym roku doświadczyliśmy. Dziękujemy za łaski, które sobie uświadamiamy i za te których nawet nie jesteśmy świadomi. Dziękujemy za łaskę modlitwy, za Różaniec Rodziców, za pojednane rodziny i ochronione od zła dzieci, dziękujemy za każde zwycięstwo nad naszą słabością i grzechem i za każdy sakrament pojednania.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze i błogosławiony, bądź uwielbiony i błogosławiony Chrystusie – Panie, Królu i Zbawicielu, bądź uwielbiony Duchu Święty, który nas oświecasz i prowadzisz do świętości.

Bądź uwielbiony Boże w Twoich Świętych, w Maryi, którą nam dałeś za matkę. Bądź uwielbiony w przykładzie wszystkich Świętych, za św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, za bł. Ks. Jerzego, za bł. Karolinę Kózkównę. Bądź uwielbiony Boże w Kościele świętym!