Aktualności

Pamiętaj o śmierci, pamiętaj o rzeczach ostatecznych – zadbaj o swoją świętość!

ir
18 lutego 2015

Środą Popielcową rozpoczeliśmy czas postu, czas Wielkiego Postu. Jest to specjalny okres w życiu człowieka, który powinien być wykorzystany dla uporządkowania tego co trudne, tego z czym nie potrafiliśmy się uporać dłuższy czas. Post, czyli odmówienie sobie tego co się nam słusznie należy w imię ofiary i w celu zadośćuczynienia, pomaga nam zrozumieć osoby ubogie, cierpiące i zrozumieć sens naszego cierpienia.

Powinien nam otworzyć oczy na rzeczywistość zakrytą codziennością, krzątaniem i zapobiegliwością. Trzeba naszego aktu woli aby samemu pozbawić się pewnego dobra, przywileju lub przyjemności w imię zadośćuczynienia za nadużycie, za niewłaściwe użycie dla przywrócenia właściwej miary rzeczom.

Dopiero z pewnej perspektywy widzimy co było, co jest dobre a co złe.

Tegoroczny post na pewno musi mieć w intencjach modlitwy i zadośćuczynienia co najmniej trzy sprawy.

Modlitwę za rodziny i w obronie rodzin, o umocnienie tych którzy na rzecz dobra rodziny pracują i działają oraz o nawrócenie tych wszystkich którzy niszczą rodzinę, tradycję i kulturę życia.

I druga ogromnie ważna intencja to modlitwa o pokój w Europie i na świecie.

A trzecia, chyba najważniejsza i najbardziej bolesna to za mordowanych i prześladowanych chrześcijan na świecie. Pamiętajmy o tych wszystkich męczonych i mordowanych w imię Chrystusa, prześladowanych za Krzyż i za Ewangelię, dziękując Bogu za naszych kapłanów.

Niechaj ten post i ta modlitwa będą nam drogą do świętości życia w naszych rodzinach i środowiskach, wspólnotach, wsiach i miastach. I pamiętajmy, aby na tej drodze nigdy nie zostawić Chrystusa, nie opuścić Go, nie zagubić się i nie zgubić Jego drogi, także Drogi Krzyżowej!

WAŻNE!

Piszmy do senatorów RP, do Senatu i Marszałka Senatu w sprawie przemocowej Konwencji CAHVIO z postulatem jej odrzucenia!

Petycję, prośbę można wyrazić tutaj!