Aktualności

Ostatniego dnia lipca - Św. Ignacego z Loyoli, patrona matek w ciąży i żołnierza Chrystusa! AMDG

ir
31 lipca 2015

AMDG - Ad Majorem Dei Gloriam - na większą Chwałę Boga!

Św. Ignacy z Loyoli zmienił świat podążając z słowem Jezusa, rozważając je codziennie, wsłuchując się w codzienny rachunek sumienia i ufnie stając zawsze w obronie Kościoła i Ojca Świętego.

Jezuici stanowili od samego powstania duchowe i intelektualne wojsko papieża. To dzięki wielkiej głębi ćwiczeń duchowych św. Ignacego świat mógł się przemieniać i odnajdować coraz lepiej Boga.

Dzięki Jezuitom w znacznej mierze została odkryta i zbudowana na nowo jedność pomiędzy rozumem i wiarą. Pomiędzy poznaniem naukowym i światem duchowym.

Modlimy się za wstawiennictwem św. Ignacego za wszystkie matki w stanie błogosławionym o zdrowe dzieci i udany poród. Modlimy się też za cały świat nauki i naukowców, aby w swoje, pracy wciąż odkrywali i lepiej poznawali Boga i Jego dzieła.

W końcu razem ze św. Ignacym i wszystkimi Jezuitami na świecie polecamy Bogu Ojca świętego Franciszka aby pewną ręką prowadził Kościół w służbie zbawienia ludzkości!