Aktualności

Oktawa Wielkanocy i piaty dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia

ir
7 kwietnia 2015

Zmartwychwstał Pan Alleluja! wysłuchaj ...

Do św. siostry Faustyny Jezus powiedział:

>>Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki. <<

Tak niestety trzeba nazywać tych którzy odchodzą od Wiary Kościoła, którzy wymyślają sobie swoje interpretacje Ewangelii i na dodatek krzyczą głośno >SOLA SCRIPTURA<

Modlimy się o powrót do Kościoła tych których uwiodły błędne mniemania i nie potrafią odnaleźć drogi do domu, do jedności z Matką Kościołem Powszechnym. Oby Zmartwychwstały Pan udzielił im swego światła!

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen