Aktualności

Ojcostwo – najpiękniejsze i największe zadanie mężczyzny! Dzień Ojca!

ir
23 czerwca 2022

W sobotę 18 czerwca 2022 świętowaliśmy razem z rodzicami ze Śląska i okolic  na Górze Świętej Anny piątą rocznicę naszego Zawierzenia Jej jako patronce naszej modlitwy. W pięknej atmosferze, ze świadectwem cudów jakie dzięki Świętej Annie i zawierzeniu Jej można doświadczyć. Modlitwa, Różaniec, świadectwo i Eucharystia, spotkanie z Jezusem, Maryją i św. Anną oraz ze wspaniałymi rodzicami modlącymi się na Różańcu.


A już dziś mamy dzień Ojca – dzień w którym chcemy podziękować Bogu za Jego Ojcostwo, za dar życia i dar Stworzenia! Z Jego Ojcostwa bierze początek nasze ojcostwo ludzkie. Gdy sobie to uświadomimy to powinno w nas budować odpowiedzialność i piękno ojcostwa, a z drugiej dawać inspiracje do walki o jeszcze większe dary. Z Bogiem nie ma nic niemożliwego, nie istnieją granice osiągania dobra i piękna – bo to On jest źródłem. On jako wszechmogący może i chce nam udzielać ze swej pełni, przez Jezusa, przez Kościół i pośrednictw Maryi.


Dziękujemy również Jezusowi za modlitwę Ojcze nasz …  niech ona będzie nam inspiracja w naszym rozwoju ojcostwa wobec dzieci nam powierzonych przez Boga.


Pamiętajmy również o obdarowaniu Ojcostwem poprzez Kościół Święty.  Każdy proboszcz swej parafii jest dla nas Ojcem -  ojcem duchowym naszego życia w Bogu.  Mamy wielu duchownych spełniających rolę ojców duchowych naszego życia i wspierających rozwój nas i naszych dzieci – przede wszystkim rozwój duchowy. Modlimy się za naszych Ojców, za kapłanów i dziękujemy Ojcu niebieskiemu za dar Ojcostwa!


Ojcze nasz, któryś jest w Niebie – niech się święci Imię Twoje a wola Twoja święta niech się wypełnia w naszym życiu!