Aktualności

Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej ojczyźnie

ir
14 września 2006

To czego my, Polacy doświadczaliśmy kiedy odwiedzał nas „nasz papież” Jan Paweł II jest teraz udziałem Niemców. To jeszcze bardziej zbliża nasze narody, to daje nadzieję że w Niemczech umocni się i odrodzi Kościół Katolicki.

Uważny obserwator wsłuchując się w to co działo się w tych dniach w Bawarii mógł zauważyć jak bardzo podobne były wypowiedzi Benedykta XVI i jak bardzo ciepło został przyjęty przez swych rodaków. Ojciec Święty poszedł swoją drogą, ale tak bardzo blisko dróg którymi Ewangelię głosił Jan Paweł II, że to aż zachwyca.

I ta jakże ważna wypowiedź na temat pokojowej drogi którą może kroczyć islam, i to odrzucenie prymatu bezdusznego liberalizmu, jak również równowaga pomiędzy rozumem i wiarą! Ale też zachwycenie nad tym środowiskiem z którego wyszedł, które wydało światu takiego - już dziś można powiedzieć Wielkiego Papieża!

Dla naszej inicjatywy modlitwy Rodziców za dzieci znajduję dwa ważne aspekty podniesione w tej wizycie:

troska Ojca Świętego o rodziny, rodziców i ich rolę w formacji dzieci

oraz niezwykle maryjny charakter tej pielgrzymki!

Zatem „Trwajmy mocni w wierze, - kto wierzy nigdy nie jest sam !”