Aktualności

Ofiarowanie Pańskie – poświęć gromnicę, niech rozświetla mrok!

ir
2 lutego 2018

2 luty kończy okres Bożego Narodzenia świętem Ofiarowania Pańskiego, znane w Polsce jako święto Matki Bożej  Gromnicznej. Tego dnia warto poświęcić gromnice / świece, które w ważnych chwilach naszego życia zapalamy na znak obecności Jezusa w naszym życiu i domu. 


Tego dnia obchodzimy też dzień życia konsekrowanego – dziękujemy Bogu za te osoby, które poświeciły swoje życie dla nas  i dla Kościoła. Jak wielkie rzeczy czyni ta armia Boga cicha i pokorna w tysiącach klasztornych domów, w posłudze biednym, samotnym , opuszczonym, chorym,  w posłudze dzieciom i młodzieży, a również w pracy dla Polski. I z jednej strony jest to służba konkretnym działaniem a z drugiej,  przede wszystkim modlitwą, trwaniem na modlitwie przed Bogiem gdy innym już nie starcza sił lub wytrwałości.


Są siostry zakonne habitowe i bezhabitowe, są bracia i ojcowie różnych charyzmatów zakonnych – i chcemy za ich posługę dziękować Bogu. Miłość do Boga, wyrażona poprzez miłość do Kościoła . niech obejmuje tą rzeszę dobrych i pokornych sług na których opiera się świat.


W ramach rozważania i formacji duchowej, nawiązując do Miłości Boga i Kościoła chcemy dziękować za osoby konsekrowane  - czyli poświęcone Bogu, które spotykamy w Kościele. Chcemy też modlić się za te osoby! Te osoby są dla nas często właśnie takim widzialnym znakiem, światłem rozświetlającym nasze życie i myślenie.


Konsekracja to wyjątkowa droga życiowa, to oddanie Bogu siebie dla innych. W tym przejawia się miłość, że swoje życie oddają nam w wolności nie na stracenie, a na zbudowanie większego dobra. To posługa w Kościele i posługa modlitwą, trwanie przy Panu Jezusie w każdy czas. To czystość, posłuszeństwo i ubóstwo uzdrawiające ten świat zagubiony właśnie w przeciwieństwach takich cnót. Świat potrzebuje takich rycerzy i rycerek modlitwy i pracy konsekrowanej. My  w Różańcu Rodziców korzystamy z pracy Sióstr Loretanek wydających miesięczniki Różaniec,  Tak Rodzinie  i Anioł Stróż, oraz wiele książek religijnych i formacyjnych, korzystamy wielokrotnie z wstawienniczej modlitwy Sióstr Karmelitanek, korzystamy z posługi sióstr Pallotynek  i zakonu Salezjańskiego prowadzących misje np. Adopcję na odległość i inne dzieła misyjne, korzystamy z Radia Maryja  i telewizji TRWAM ojców Redemptorystów. Ale tych dzieł są setki i tysiące w których mozemy pomóć i z nich korzystamy! Tak bardzo jesteśmy obdarowani w Kościele choć nie zawsze o tym pamiętamy. Dlatego chcemy poprzez naszą modlitwę wyrazić miłość do tych osób i Kościoła. Niech Bóg im błogosławi i niech objawia się ludziom w ich posługiwaniu.


Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!