Aktualności

Ocalenie w Sercu Jezusa i Sercu Maryi

ir
8 kwietnia 2020

Organizatorzy ogólnopolskich inicjatyw ewangelizacyjnych i modlitewnych: „Wielka Pokuta”, „Różaniec do Granic” i „Polska pod Krzyżem” zapraszają nas wszystkich do udziału w nowej inicjatywie   o nazwie OCALENIE - do  wspólnej podróży do Serca Jezusa i Maryi. Oddani Jezusowi przez Maryję   nie zginiemy.


Współcześnie, wielu ludzi zatraca się w grzechach ciężkich i traci szansę na życie wieczne z Bogiem, idąc prostą drogą do piekła, na wieczne potępienie. W ostatnim czasie potężna zaraza opanowuje świat, doświadczamy przez to niepewności, i nierzadko lęku. Trzeba nam dzisiaj jeszcze bardziej niż dotychczas, zadawać sobie pytanie - Czy jestem gotowy na śmierć? Czy żyję tak, jakbym jutro miał się nie obudzić? To są pytania, które w ubiegłych wiekach ludzie wierzący zadawali sobie każdego dnia. A dzisiaj, jakie pytania sobie zadajemy? Co dalej? Co mam robić? Jak zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Czy coś nam grozi?


Nikt nie zna dnia, ani godziny, tylko Bóg, ale wiele znaków wskazuje, że wypełniają się czasy ostateczne. Jesteśmy teraz wezwani do nawrócenia (czyli zmiany życia) i do pokuty (czyli zadośćuczynienia, wyrzeczenia i przyjęcia cierpienia), żeby Bóg mógł nas prowadzić w czasach zamętu. Ludzie żyjący w stanie łaski uświęcającej mogą otrzymać światło wskazujące kierunek, dlatego trzeba zawrócić z błędnej drogi i wołać: Panie zgrzeszyłem! Zapraszamy Was do wspólnej podróży do Serca Jezusa i Maryi. Droga to niełatwa, ale pewna. Oddani Jezusowi przez Maryję możemy być spokojni, że nie zginiemy. 


Weź udział w projekcie OCALENIE, ukryj siebie i swoją rodzinę pod płaszczem Maryi i w Sercu Jezusa. Przez głębokie nawrócenie, modlitwę i pokutę ratuj dusze. Weź ze sobą do Arki, jak najwięcej osób. Przekaż dalej to zaproszenie.   Więcej informacji oraz ciągle aktualizowanych materiałów na stronie: www.ocalenie.info. 


Niech Maryja Niepokalana nas prowadzi, a Dobry Bóg błogosławi!
Lech Dokowicz; Maciej Bodasińsk


Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.  Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.  Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.  Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Mdr 30, 15-20).