Aktualności

Obrona życia dzieci chorych przed aborcją - zabiciem w łonie matki

ir
15 kwietnia 2020

Dziś dzień szósty nowenny do Bożego Miłosierdzia, modlimy się za dusze małych dzieci, a szczególnie gorąco modlimy się o zaprzestanie aborcji eugenicznej w Polsce, o sumienie narodu, który nie chce zabijać małych i bezbronnych tylko dlatego że są chorzy!


Modlimy się, aby posłowie i senatorowie ustanowili prawo chroniące życie. Dziś, kiedy w dobie pandemii widzimy jak cenne jest KAŻDE  życie w sposób szczególny modlimy się o ustanowienie prawa chroniącego dzieci chore przed zabijaniem w łonie swoich matek. Nikogo nie obwiniamy, nie stygmatyzujemy, z nikim nie chcemy wchodzić w spory. Pragniemy tylko prawa dzieci poczętych aby mogły przeżyć to życie które jest im dane. 


Dziś pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o ochronie życia poczętych dzieci, których zdrowie jest zagrożone. Dziś jest czas naszej wielkiej modlitwy przebłagalnej za grzechy przeciw życiu i o ochronę Polski przed takim prawem w którym państwo polskie pozwalałoby na zabijanie słabych, tylko dlatego że są chorzy!


Módlmy się szczególne koronką do Bożego Miłosierdzia i wezwaniem szóstego dnia nowenny:    Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.


Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.


Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.


Święty Janie Pawle II, módl się za nami,  Święta Siostro Faustyno, módl się za nami, Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami, Święta Matko Tereso, módl się za nami, Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami, Błogosławiona Stanisławo Leszczyńska módl się za nami, Błogosławiona Marianno Biernacka, Módl się za nami. Błogosławieni Męczennicy polscy, módlcie się za nami!


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!