Aktualności

Objawienie Pańskie, umacnia się tradycja chrześcijańska w Polsce i pomagajmy Misjom

ir
6 stycznia 2019

Dzięki wielu osobom zaangażowanym w budowaniu kultury  katolickiej w Polsce, możemy dziś świętować Objawienie Pańskie czyli Trzech Króli. Ta tradycja sie umacnia i rozwija. W tym roku już 752 Orszakiw  całej Polsce i w świecie!  Odbudowanie , umocnienie i rozwijanie kultury oraz tradycji katolickich to dla nas jedno z najważniejszych zadań! Obecnie mamy ku temu warunki, mamy normalny rząd, dbający o dobro Polski i Polaków. Mamy Prezydenta godnie reprezentującego Polskę i wyrażającego wolę Narodu. Mamy sejm i senat z większością opowiadającą się za tradycyjnymi, polskimi i ludzkimi wartościami. 


Jest jednak wiele do zrobienia, trzeba powrócić do normalności w wielu dziedzinach życia naszego narodu. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa i świadectwo tradycyjnych wartości wyrażane właśnie w pochodach Trzech Króli w niemal całej Polsce.  Módlmy się za Polskę, za siebie nawzajem i za rządzących aby Bóg ich  prowadził, aby dawał im dobre natchnienia i siły do ich realizacji. Prośmy Boga o pojednanie i pokój w Polsce oraz o to aby chronił nasz kraj przed zakusami złego. Przez wstawiennictwo naszych narodowych patronów, a przede wszystkim za wstawiennictwem naszej Królowej, Matki Boga, Maryi.


Dziś też mamy Dzień Pomocy Misjom – pamiętamy o tych kapłanach, siostrach i osobach świeckich, którzy poświęcili swoje życie, aby głosić Dobrą Nowinę tam gdzie jest taka potrzeba. Chciałby osobiście zachęcić wszystkich członków Różańca rodziców i poszczególne róże do wsparcia różnych projektów misyjnych. Nam szczególnie bliska wydaje się być adopcja na odległość. 


Takich miejsc i takich misjonarzy oraz inicjatyw są tysiące. Ważne, aby mieli oni nasze wsparcie i modlitewne i materialne. Aby to wsparcie modlitewne było naszym udziałem w dziele ewangelizacji i misji, potrzeba konkretnych rąk i serc, i za te serca dziękujemy dziś Bogu. Chcemy ich wysiłki wesprzeć również w konkretny sposób – to jest datkiem materialnym.


I najlepiej jest kiedy jest to wsparcie regularne, np. raz na miesiąc 10 lub 20 zł na konkretnego misjonarza albo corocznie nieco większa kwota na konkretny projekt np. na początku roku. Z naszych tysięcy ofiarnych serc i tych niewielkich kwot można zbudować naprawdę skuteczną pomoc. Czasem tak niewiele potrzeba aby zmienić całe życie osób i społeczności lokalnych poprzez pomoc i działanie misji i misjonarzy.