Aktualności

O ojcostwie w Gdańsku - zapraszamy na rekolekcje do domu św. Maksymiliana w Gdańsku

ir
26 listopada 2014

W imieniu o. Pawła oraz prowadzących rekolekcje ZAPRASZAMY wszystkich chętnych i potrzebujących na rekolekcje dotyczące ojcostwa.

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

w Gdańsku www.dmk.pl

zaprasza

28 - 30 listopada 2014

na

Rekolekcje dla wszystkich, które poprowadzą GRZEGORZ GÓRNY

i o. dr ROBERT ZBIERAŃSKI OFM Conv.

Temat: O najważniejszej relacji ojciec - dziecko

Ojcostwo Boga jest miejscem, w którym człowiek może odnaleźć swoją wartość i siłę. Droga wiary trwająca całe życie jest drogą poznawania Boga Ojca przez wieź z Jezusem Chrystusem – Synem Ojca. Ikoną tej pierwotnej relacji jest naturalna więź dziecka z ojcem. W niej wzrasta poznanie dobrego Boga oraz własnej tożsamości i wartości. To tu buduje się siła i odwaga w działaniu. Doświadczenia grzechu zaciemniają jednak obraz dobroci Bożej w miłości ojcowskiej. Dlatego potrzebne jest oczyszczeni i nowe odczytanie tego obrazu – przyjęcie miłości ojcowskiej.

Na naszych rekolekcjach, gdzie będzie czas na katechezę i medytację biblijną, na spotkanie oraz modlitwę: Msze świętą, Sakrament Pokuty, adorację, modlitwę błogosławieństwa.

Proszę o zabranie ze sobą Biblii.

Cele:

pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji z ojcem

poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie

poznanie źródła trudności w relacjach

określenie wpływu ważnych wydarzeń na postawy, decyzje i zachowania

odkrywanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie

wejście na drogę wdzięczności za życie

Dla kogo?

Rekolekcje skierowane są do wszystkich, którzy nie odkryli jeszcze własnej godności i wartości w sercu Boga Ojca, ale chcą iść drogą przyjmowania i dawania daru życia.

ZAPISY:

telefonicznie: +48 609 113 117

e-mail: biuro@dmk.pl

Prowadzą:

o. dr Robert Zbierański OFM Conv., franciszkanin, pedagog, duszpasterz franciszkańskiej wspólnoty akademickiej w Gdańsku, prowincjalny moderator Ruchu Światło-Życie, zastępca dyrektora Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego.

red. Grzegorz Górny: mąż Angeliki Korszyńskiej-Górny (2 Tm 2,3), ojciec pięciorga dzieci; dziennikarz, pisarz, eseista, publicysta, reporter, autor filmów dokumentalnych, producent filmowy i telewizyjny; współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika Fronda (w l. 1994-2005 
i 2007-2012 roku). W l. 2005–2006 redaktor naczelny tygodnika Ozon. Autor m.in. zbiorów esejów pt. „Demon Południa” i „Anioł Północy”; felietonów miesięcznika W Drodze (2003-2009) wydanych w zbiorze pt. „Między matriksem a krucyfiksem”; tekstów albumów pt. „Ufam. Śladami siostry Faustyny”, „Ufający. Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, „300 lat wytrwałości”, „Dowody Tajemnicy” oraz „Świadkowie Tajemnicy” nagrodzonej Feniksem 2013 (wyd. w USA pt. „Witnesses to Mystery”); zbioru wywiadów pt. „Jednostki specjalne” (m. in. z kard. Josephem Ratzingerem i Viktorem Orbánem); zbioru reportaży pt. „Ludzie z Doliny Śmierci”; książek „Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą” oraz „Zbrodnia i medycyna”.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek kolacją o godz.18.00, a kończą w Niedzielę obiadem o godz. 14.00.

Pokój i dobro!

o. Piotr Pliszka OFM Conv.

Dyrektor Domu Pojednania i Spotkań

im. św. Maksymiliana M. Kolbego

ul. Świętej Trójcy 4

80-822 Gdańsk

tel. +48 508 44 22 89

dyrektor@dmk.pl

www.dmk.pl