Aktualności

O modlitwie zaufania i mocy Ewangelii.

ir
26 lutego 2015

Módlmy się modlitwą zaufania,

O sposobach modlitwy w zaufaniu Bogu o. Józef Witko w homilii

którą można obejrzeć i wysłuchać pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=6KlaQ194P2k

O mocy proroctwa w Ewangelii ks. Michał Olszewski SCJ

pod adresem : https://www.youtube.com/watch?v=z4OFoQsy5-E

.

Niechaj nasza modlitwa Różańcowa będzie właśnie taką ufną codzienną modlitwą. Mamy haryzmat władzy rodzicielskiej.