Aktualności

Serce Jezusa i Serce Maryi dla nas - wzorem Miłości i skarbnicą świętości!

ir
10 czerwca 2024

W piątek 7 czerwca i w sobotę 8-go obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi! I w świetle tych dwu serca spotykaliśmy się na Konferencji PO CO ŻYĆ!?  - Te serca dają nam odpowiedź – wskazują sens życia!


XIV Konferencja to spotkanie osób zatroskanych o dobro i przyszłość młodego pokolenia Polaków. Jesteśmy zatroskani o ochronę dzieci i młodzieży przed wpływami ideologii niszczącymi ich godność, jesteśmy zatroskani bo toczą się systemowe procesy w zglobalizowanym świecie i w Europie, które jakby nieuchronnie dotkną naszych dzieci i kolejnych pokoleń – a są niezwykle destrukcyjne, niszczące i odzierające z dobra i piękna całe pokolenia!


W szczegółach odnajdziecie drodzy rodzice podawane informacje w przekazach z konferencji – ponieważ była ona sfilmowana. Linki i materiały postaramy się jak najszerzej udostępniać na łamach naszych strony internetowych.


A jak zawsze w trakcie Konferencji poszukiwaliśmy również dróg i odpowiedzi pozytywnych na istniejącą sytuację i współczesne wyzwania.


Konkluzja jaka ukształtowała się w licznych wypowiedziach w trakcie Konferencji jest nam, różańcowym rodzicom bardzo bliska.


Po pierwsze ogromnie ważna jest to nasza osobista modlitwa, a również modlitwa wspólnotowa, modlitwa Kościoła i korzystanie z wstawiennictwa świętych i błogosławionych patronów.   Nawet jeśli po ludzku coś wydaje się niemożliwe, to jednak Bóg jest ponad wszystkim!


Po drugie w podstawowy sposób, podmiotowo to każdy z nas, ja osobiście jestem odpowiedzialny za tą część rzeczywistości która mnie otacza. Obowiązkiem bardzo osobistym jest podejmowanie zadań i odpowiedzialności, które spoczywają na mnie osobiście. To zawsze ja sam i każdy z nas osobiście jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji prowadzących ku dobru – nawet, a zwłaszcza wtedy gdy są one trudne i niepopularne! Idąc za głosem św. Jana Pawła II  - każdy z nas ma swoje Westerplatte, zakres obowiązków i zadań które trzeba wykonać i przed którymi nie można zdezerterować!


I po trzecie – nauczanie św. Jana Pawła II – jest tak wspaniale przeobficie napełnione treściami że warto nieustannie, w pogłębiony sposób do niego wracać i do niego odwoływać się – a zobaczymy że on, jak prorok przewidział wiele lat temu i scharakteryzował problemy, ale dał nam również mocne wskazania jak sobie z nim radzić, tak jak np. uczynił to w Liście o Różańcu Dziewicy Maryi.


Pełna Konkluzja pewnie zajęła by dużo miejsca, ale poczucie obradowania nauczaniem św. Jana Pawła II i jego aktualności na współczesne czasy prowadzi nas i zachęca do ponownego i ciągłego sięgania do dorobku naszego kochanego Papieża!.


Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!


Najświętsze Serce Jezusa  - zmiłuj się nad nami!