Aktualności

Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem NMP

ir
1 grudnia 2023

Grudzień zaczynamy, jak co roku 8-mego, w Niepokalane Poczęcie NMP mszą świętą w Katedrze Oliwskiej w łączności duchowej ze wszystkimi różami i wszystkimi modlącymi się w Różańcu Rodziców w Polsce i na całym świecie! Rozpoczynamy różańcem o godz. 17.15, następnie msza święta i na zakończenie ponowienie Aktu Zawierzenia Matce Bożej.  Do dnia Niepokalanego Poczęcia prowadzi nas Nowenna - np. https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=348&doc=291


W czasie mszy świętej będziemy dziękować za cały ten  kolejny rok łask i prosić o dalszą opiekę. Mamy za co dziękować, za tak wiele mniejszych i większych cudów w życiu naszych dzieci, za owoce  roku naszej obecności w strukturze Żywego Różańca i pielgrzymkę na Jasną Górę. Dziękujemy za przepiękne i owocne rekolekcje RR u Matki Bożej Gregoriańskiej w Kodniu, za ponad 22 lata istnienia RR i za wspaniałą, tak liczną pierwszą pielgrzymkę Różańca Rodziców do naszego narodowego sanktuarium różańcowego w Gietrzwałdzie! Doświadczając tak wielu łask i dobra jesteśmy ośmieleni, by prosić o jeszcze więcej i więcej – wytrwale i z nadzieją! Bo wiemy że Bóg chce nas obdarowywać obficie, a Maryja przedstawia wszystkie nasze codzienne duże i małe prośby przed Bożym Tronem. Po raz kolejny zawierzamy wszystko i wszystkie sprawy naszych rodzin i naszych dzieci! 


W Niepokalane Poczęcie NMP pamiętamy  o wyjątkowym czasie – o godzinie Łaski dla świata – od  g.12.00 – do 13.00,  to specjalny czas na powierzanie ważnych i najważniejszych spraw Bogu przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej Dziewicy Maryi. Warto wtedy znaleźć się w Kościele, lub miejscu w którym naszą modlitwę przedstawimy Bogu.  Nawet gdy będziesz w pracy – zrób sobie tą godzinę przerwy i pomódl się. A jeśli nie możesz, to po prostu ofiaruj ten czas i swoją pracę Maryi – Ona zaniesie to przed Boży Tron.  Zawierzamy tego dnia nasz kolejny rok, wszystko co się w nim wydarzy, zawierzamy wszystkie sprawy związane z obecnością  w strukturach Żywego Różańca naszej wspólnoty modlitwy,  niech to przynosi błogosławione i obfite owoce dla nas, dla naszych dzieci, dla ŻR, dla Kościoła i świata.