Aktualności

Nowy rok szkolny, nowe zadania i wyzwania - potrzeba modlitwy!

ir
31 sierpnia 2015

Kochani rodzice modlący się za swoje dzieci!

Warto protestować w obronie dzieci!

Drodzy Przyjaciele!

Na manifestację w Warszawie „STOP deprawacji w edukacji”, która odbyła się 30 sierpnia, przybyło kilka tysięcy rodziców. Protestowali przeciwko seksualizacji dzieci w szkole w ramach genderowej edukacji seksualnej.

POKRĘTNE DEKLARACJE MINISTER EDUKACJI

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska zaczęła się już powoli wycofywać z deklarowanych wcześniej zmian podstawy programowej Wychowania do życia w rodzinie, mówiąc, że to nieporozumienie. Wystarczyła manifestacja kilku tysięcy rodziców, która odbyła się 30 sierpnia w centrum Warszawy. Co innego mówiła podczas poprzednich konferencji prasowych. Jej deklaracje są jednak pokrętne i niejednoznaczne, niemniej „podobno” zmiany te nie są planowane, chodzi „tylko” o dostarczenie dzieciom oczekiwanej przez nie wiedzy na temat seksu. Ta wiedza w polskich szkołach jest przekazywana w ramach przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Wypowiedź Ministra Edukacji sugeruje akceptację MEN dla wpuszczania do szkół edukatorów seksualnych z organizacji „Ponton” i in., działających w imieniu organizacji proaborcyjnych i genderowych.

Wrzesień który rozpoczyna kolejny rok szkolny jest dla wielu rodziców miesiącem nowych wyzwań i zadań. Jest modlitwa za dzieci małe, w wieku szkolnym lub licealnym, czy nawet za studentów. Wielu rodziców wspiera swoją modlitwą również dzieci dorosłe. W każdym wieku dzieciom potrzeba naszego rodzicielskiego wspierania modlitwą. W obecnych czasach zmasowanego ataku na rodzinę, szczególnie dorosłe dzieci potrzebują oparcia i pomocy duchowej. We wrześniu szczególna opieka otaczamy nauczycieli i wychowawców naszych dzieci, modlimy się za tych wszystkich, którzy dla naszych dzieci czynią dobro i o nawrócenie tych którzy świadomie czy nie świadomie czynią zło.

Ósmego września obchodzimy czternastą już rocznicę zapoczątkowania różańca rodziców i powstania pierwszej róży pw. Św. Stanisława Kostki , patrona polskiej młodzieży. Tego dnia w kościele pw. Św. Jakuba obok Katedry Oliwskiej o godzinie 18.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach Różańca Rodziców z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski. Wszystkich serdecznie zapraszamy, a osoby spoza Trójmiasta, które nie mogą dojechać zapraszamy do łączności duchowej.

Zachęcamy do korzystania z miesięczników formacyjnych „Różaniec” i „Tak Rodzinie” oraz dla dzieci z „Anioła Stróża. Warto zaangażować się w propagowanie tych pism w swoim środowisku –jeśli nie ma w parafii Różańca albo Anioła Stróża – uzgodnić z ks. proboszczem i zmówić choć po 10 szt. aby były dostępne.

Módlmy się również o to aby Różaniec Rodziców został włączony jak najszybciej i najlepiej do struktury Żywego Różańca – abyśmy korzystali z pełni łask przyobiecanych tej modlitwie.