Aktualności

Nowy Rok bieży, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

ir
1 stycznia 2020

Rozpoczynamy nowy rok. Z Maryją Świętą Bożą Rodzicielką.  Mamy nadzieję, płynącą z modlitwy i wiary w Boga, na każdy dzień nowego roku.  Życzmy sobie zdrowej duchowo Polski budowanej na prawdzie, wolności, mądrości i chrześcijańskiej wierze. Polski, dla której wolność i suwerenność jest normalna!


Sobór w Efezie (431r.) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach każdego dnia,  dzisiejszego również. Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego Jednorodzonego Syna Bożego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu Światłość Przedwieczną, Jezusa Chrystusa naszego Pana, Dawcę życia. Maryja dostąpiła wielkiego wybrania, obdarzona została niezwykłymi przywilejami, ale wszystkie dary otrzymała ze względu na swą rolę w historii zbawienia: Ona przynosi światu Zbawiciela. Maryja, będąc Matką Jezusa co do ciała, jest również Matką Jego Mistycznego Ciała, jest Matką Kościoła: ten nowy tytuł został nadany Maryi w czasie Soboru Watykańskiego II. 


Polska nigdy nie zginie bo Maryja jest naszą Królową! A my kochamy Matkę Bożą, jak swoją mamę, jako naszą wymarzoną i wyśnioną najlepszą  Mamę! Nie znaczy to że czarne chmury nad losem Polski się nie zbierały i nie zbierają! Kłamstwem i oszustwem, pprzekupstwem i zdradą będą nas chcieli zniszczyć. 


Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!


To sa nasze życzenia Noworoczne na 2020 rok!


O Dziewico Niepokalana, Matko Boga, łaski pełna,
Twoje święte łono nosiło Emanuela,
Twoje piersi karmiły Tego, który karmi wszystkich.
Ty jesteś ponad wszelką chwałą
I wszelką chwałę przewyższasz.
Bądź pozdrowiona, Boża Rodzicielko, radości aniołów,
pełnią łaski przewyższająca wszystko,
co o Tobie przepowiedzieli prorocy.
Pan z Tobą,
Tyś porodziła Zbawienie świata.

Liturgia Koptyjska