Aktualności

Nowy rok - nowe łaski, nowe zadania, nowe wydarzenia i pokój w sercu

ir
2 stycznia 2024

Niech Pokój Chrystusowy mieszka w naszych sercach każdego dnia w tym roku. Niech Maryja prowadzi nas i nasze dzieci w modlitwie do Jezusa, a w rodzinach niech Duch święty uświęca wszystkie relacje prowadząc do przebaczenia, pojednania i uświęcenia!


Ten rok będzie z pewnością czasem wielu wyzwań i zadań. Wkroczyliśmy w niego modlitwą różańcową i mszą świętą w Katedrze Oliwskiej w intencji całego Różańca Rodziców, w intencji wszystkich rodziców i dzieci objętych tą modlitwą, w intencji wszystkich animatorów i osób zaangażowanych, w intencji wszystkich kapłanów posługujących dla nas rodziców i dla naszych dzieci! Wiemy że w wielu miejscach w Polsce i na świecie rodzice  podobnie modlili  się na Różańcu Świętym i na Mszach Świętych!


Jest nas już ponad sto pięć i pół tysiąca rodziców, którzy uczestniczą we wspólnej  modlitwie różańcowej za dzieci, potwierdzonych na naszej stronie, a w rzeczywistości zapewne więcej. I oby było nas  więcej i więcej - nie ma granic łaski Bożej dla rodziców i dla dzieci!


W nadchodzącym roku kolejny raz w pełni uczestniczymy w pielgrzymce Żywego Różańca  na Jasną Górę, która zawsze odbywa się w pierwszą sobotę 1 czerwca. Już teraz zaplanujmy ten termin na pielgrzymowanie dla naszych róż. W nadchodzącym roku czerwiec będzie szczególnie intensywny, gdyż Różaniec Rodziców powraca do współorganizowanej  w Oliwie Konferencji nt. Zagrożeń duchowych młodego człowieka, a jej termin to 7-9 czerwca.  W kolejnym tygodniu  czyli 15-16 czerwca są już zaplanowane  kolejne Ogólnopolskie rekolekcje Różańca Rodziców na Górze świętej Anny.  Zaś w sobotę  21 września spotykamy się na naszej II Ogólnopolskiej  Pielgrzymce Różańca Rodziców do  polskiego sanktuarium różańcowego  - do Gietrzwałdu. Pragniemy również spotykać się w naszych diecezjach i zachęcamy, aby postarać się o przygotowanie takich spotkań diecezjalnych, a może nawet regionalnych.  A jak Pan Bóg pozwoli to będziemy również ze świadectwem o Różańcu Rodziców   w Anglii.


I relacja z rozpoczęcia Nowego Roku z Białegostoku (u nas w Oliwie było podobnie): Szczęść Boże! Niech nowy rok przyniesie nam więcej miłości W nas. Nowy rok rozpoczęliśmy zawierzeniem jedenastej róży w naszej parafii św Ojca Pio. W mieście miłosierdzia w Białymstoku gdzie mieszkał i pracował Bl. ks. Michał Sopoćko - spowiednik świętej siostry Faustyny zawierzyliśmy nasze dzieci właśnie JEJ  orędownictwu. świętej . Nasze zawierzenie rozpoczęliśmy modlitwą Różańcową o godzinie 17:30 i o osiemnastej Eucharystią .  Pięknie  wprowadził  nas w ten święty czas nasz opiekun ks. Paweł Żukiewicz. Było przepiękne , były łzy wzruszenia było też świadectwo Wioli i z wielką radością wkroczyliśmy w nowy rok. Tą radością dzielimy się ze wszystkimi RÓŻAMI  w całej Polsce na świecie i życzymy niech Maryja OTULA każdego z WAS / NAS  swoim płaszczem opieki. Przesyłamy wam kilka zdjęć na FB  z naszej uroczystości. Serdecznie was Pozdrawiamy Helena Marcinkiewicz - Różaniec Rodziców - Białystok


Jest coraz większe zainteresowanie modlitwą różańcową w intencji dzieci na całym świecie i w związku z tym prosimy o modlitwę w tej intencji, abyśmy potrafili to zorganizować tak jak chce tego Bóg, jak Duch Święty poprowadzi, aby cześć Maryi i łaska Boża dla wszystkich dzieci i rodziców docierała poprzez modlitwę różańcową jak najszerzej!


 Święty Józefie, módl się za nami,


Święci rodzice Maryi, Joachimie i Anno współpatronko naszej modlitwy, módlcie się za nami


Wszyscy święci i błogosławieni patroni naszych róż i nasi patroni, módlcie się za nami,


Matko Boża Oliwska,  nasza Patronko, módl się za nami!