Aktualności

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - rozpoczynamy 29 listopada

ir
29 listopada 2022

Modlitwa nowenną to dziewięć dni przygotowania naszego i naszych róż na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku mamy tak wiele do podziękowań, a też obchodzimy 16 rocznicę Zawierzenia naszej modlitwy Matca Bożej Oliwskiej. Zaczynamy 29 listopada. Można kontynułować ta modlitwę w oparciu o rozważania i materiały ze strony tygodnika NIEDZIELA    Zaczynamy tą modlitwę z otwartym sercem, ufnie prosząc o oczyszczenie naszych serc! Tak abyśmy w pełni potrafili dziękować i otwierać sie na łaski od Niepokalanej!


Grudzień dla nas wierzących to szczególny miesiąc. Pierwszą jego część – Adwent - przeżywamy w nastroju oczekiwania i trzeba to mocno powiedzieć, przygotowania na Narodzenie Pana Jezusa. Niech nasze dusze będą przygotowane i otwarte na to, że Jezus chce właśnie poprzez nas wnosić do tego świata pokój, przebaczenie i pojednanie. Niech dni Adwentu będą czasem czuwania i porządkowania różnych spraw. Czas Nowenny pozwala dzien po dniu wiele z naszych zadań oświetlić Bożym światłem, przez wstawiennictwo Niepokalanej.  


Nowenna prowadzi nas do Dnia Niepokalanego Poczęcia i do godziny Łaski dla świata – to czas  w  tym dniu od  godz.12.00 – do 13.00, czas na powierzanie ważnych i najważniejszych spraw Bogu przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej Dziewicy Maryi – warto wtedy znaleźć się w Kościele, lub miejscu w którym naszą modlitwę przedstawimy Bogu.  Nawet jak będziesz w pracy – zrób sobie tą godzinę przerwy i pomódl się. A jeśli nie możesz, to po prostu ofiaruj ten czas i swoją pracę Maryi – Ona zaniesie to przed Boży Tron.


A wieczorem 8 grudnia w Niepokalane Poczęcie NMP zapraszamy na mszę świętą w Katedrze Oliwskiej w łączności duchowej ze wszystkimi różami i wszystkimi modlącymi się w Różańcu Rodziców w Polsce i na całym świecie! Rozpoczynamy różańcem o godz. 17.15, następnie msza święta i na zakończenie ponowienie Aktu Zawierzenia. W czasie mszy świętej będziemy dziękować za cały ten rok łask i prosić o dalszą opiekę. Mamy za co dziękować, za tak wiele mniejszych i większych cudów w życiu naszych dzieci,  za pierwsze i kolejne rekolekcje Marana Tha dla wspólnoty Rózanca Rodziców, za wspaniałe przeżycia II Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze, za V rocznicę Zawierzenie św. Annie na Górze św. Anny, a wreszcie za oficjalne włączenie Różańca Rodziców do rodziny i struktury Żywego Różańca.  A doświadczając tak wielu łask i dobra jesteśmy ośmieleni aby prosić o jeszcze więcej, wiemy że Bóg chce nas obdarowywać obficie, a Maryja przedstawia wszystkie nasze codzienne duże i małe prośby przed Bożym Tronem. Po raz kolejny zawierzymy wszystko i wszystkie sprawy naszych rodzin i naszych dzieci Bogu przez Niepokalaną, przed Feretronem naszej patronki MB Oliwskiej!


Modlitwa na każdy dzień nowenny


Dziewico Niepokalana, Matko i Patronko Zakonu Serafickiego, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele.
Przychodzimy do Ciebie, naszej najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna Jezusa Chrystusa.
Niech Twój przykład rozpali nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. Amen.


1. dzień nowenny - 29 listopada


O, Niepokalana, "Niewiasto obleczona w słońce"! Ciebie Ojciec Niebieski uczynił "Znakiem wielkim na niebie" dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze i miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj, gdy wchodzi w nowe tysiąclecie wiary. Prosimy Cię, byś ukazała całemu Kościołowi, całej ludzkości, Jezusa, błogosławiony owoc Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich. Amen.