Aktualności

Dziś 13 maja 2022 rozpoczynamy nowennę przed beatyfikacją Pauliny Jaricot założycielki Żywego Różańca

ir
13 maja 2022

W niedzielę 22 maja w Lyonie odbędzie się beatyfikacja założycielki Żywego Różańca, do którego Różaniec Rodziców został włączony decyzją zgromadzenia moderatorów diecezjalnych w ubiegłym roku  – Pauliny Jaricot.


Przygotowaniem do tej uroczystości będzie Nowenna, którą rozpoczynamy w dzień fatimski, piątek 13 maja 2022. Wszystkich uczestników Różańca Rodziców z całej Polski z na świecie zachęcam i proszę o włączenie się do Nowenny, o wspieranie również kół Żywego Różańca w waszych parafiach w tej  Nowennie. Przez  kolejne 9 dni będziemy gromadzić się na Nabożeństwach Majowych i po Litanii Loretańskiej, jeśli to można prowadzący je odmówili modlitwę Nowenny (tekst znajduje się w książeczce, która dotarła do każdej parafii: „Mały Modlitewnik z Pauliną Jaricot”), który jest tu podlinkowany. My będziemy zamieszczać na naszej stronie intencje na każdy dzień  - z odwołaniem do strony Archidiecezji Krakowskiej gdzie są intencje umieszczone.


W Archidiecezji Gdańskiej Nowennę zakończymy czuwaniem  21 maja, w sobotę przed dniem beatyfikacji. Spotkanie  rozpocznie się od godziny 14.00 w Archikatedrze Oliwskiej, u naszej patronki MB Oliwskiej. W programie Konferencja, różaniec, i msza święta.    W sam dzień Beatyfikacji – przed jedną Mszą Św. lub po niej – odmówmy różaniec dziękczynny za dar dla całego Kościoła, jakim jest nowa błogosławiona – nasza Założycielka Paulina Jaricot. A transmisja bezpośrednia jest przewidziana na antenie telewizji TRWAM.


Modlitwa codzienna w czasie nowenny:


Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w życiu i posługiwaniu Twojej Służebnicy, Pauliny Jaricot. Pomóż nam naśladować jej gorliwość w modlitwie, jej troskę o misje i jej wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Przez jej wstawiennictwo prosimy, aby różaniec stał się modlitwą wszystkich, a zaangażowanie misyjne troską każdego ochrzczonego. Niech rozwijają się róże różańcowe dzieci i młodzieży, małżonków i rodziców, ludzi starszych i chorych. Niech z gorącej modlitwy zrodzi się większa gorliwość w dawaniu świadectwa o Twojej miłości wobec wszystkich, do których nas posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.


Dzień PIERWSZY -   modlitwa w intencji rodzin:


Dziękujemy Ci, Boże, za wspaniałą rodzinę, w jakiej żyła Paulina Jaricot i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Pomnażaj miłość małżonków i rodziców, braci i sióstr, aby każda rodzina była wspólnotą miłujących się osób. 


Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym (Łk 2, 41-42).


Rozważanie:


Rodzice Pauliny to Joanna i  Antoni. Pobrali się w 1782 roku. Byli ludźmi bardzo pobożnymi i pracowitymi. Tak też wychowywali swoje dzieci. Mieli ich siedmioro: Pawła, Jean Marie, Zofię, Laurette, Narcyza, Fileasza oraz Paulinę. Ich mama zmarła w 1814 roku, gdy Paulina miała 15 lat, a ojciec odszedł do Pana w 1834 roku. 10 Rodzeństwo Pauliny było bardzo zżyte. Wszyscy szanowali się nawzajem, pomagali sobie w potrzebie i nie było między nimi podziałów. Byli wierzący i wrażliwi na potrzeby innych. Codzienna modlitwa, częsta Eucharystia, świętowanie niedzieli, solidne spełnianie swoich obowiązków i dzielenie się z innymi tym, co posiadali – to styl ich życia. Fileasz wstąpił do seminarium i w 1823 roku przyjął święcenia kapłańskie. Paulina, przygotowując się do I Komunii Świętej, spędzała wiele czasu na modlitwie. Przed tabernakulum „Paulina może wreszcie odetchnąć atmosferą bardziej odpowiadającą jej wewnętrznym pragnieniom. Nieruchoma i  milcząca trwa w oczekiwaniu na to, aż w jej małym, niewinnym sercu otworzy się horyzont bezkresnego Światła, tego, które jest zarezerwowane dla maluczkich w królestwie niebieskim”.


Służebnico Boża Paulino Jaricot, módl się za nami,


Królowo Różańca Świętego  - módl się za nami.