Aktualności

Nowenna od 13 do 21 maja 2022 przed beatyfikacją Pauliny Jaricot założycielki Żywego Różańca

ir
13 maja 2022

W niedzielę 22 maja w Lyonie odbędzie się beatyfikacja założycielki Żywego Różańca, do którego Różaniec Rodziców został włączony decyzją zgromadzenia moderatorów diecezjalnych w ubiegłym roku  – Pauliny Jaricot.


Przygotowaniem do tej uroczystości będzie Nowenna, którą rozpoczynamy w dzień fatimski, piątek 13 maja 2022. Wszystkich uczestników Różańca Rodziców z całej Polski z na świecie zachęcam i proszę o włączenie się do Nowenny, o wspieranie również kół Żywego Różańca w waszych parafiach w tej  Nowennie. Przez  kolejne 9 dni będziemy gromadzić się na Nabożeństwach Majowych i po Litanii Loretańskiej, jeśli to można prowadzący je odmówili modlitwę Nowenny (tekst znajduje się w książeczce, która dotarła do każdej parafii: „Mały Modlitewnik z Pauliną Jaricot”), który jest tu podlinkowany. My będziemy zamieszczać na naszej stronie intencje na każdy dzień  - z odwołaniem do strony Archidiecezji Krakowskiej gdzie są intencje umieszczone.


W Archidiecezji Gdańskiej Nowennę zakończymy czuwaniem  21 maja, w sobotę przed dniem beatyfikacji. Spotkanie  rozpocznie się od godziny 14.00 w Archikatedrze Oliwskiej, u naszej patronki MB Oliwskiej. W programie Konferencja, różaniec, i msza święta.    W sam dzień Beatyfikacji – przed jedną Mszą Św. lub po niej – odmówmy różaniec dziękczynny za dar dla całego Kościoła, jakim jest nowa błogosławiona – nasza Założycielka Paulina Jaricot. A transmisja bezpośrednia jest przewidziana na antenie telewizji TRWAM.


Modlitwa codzienna w czasie nowenny:


Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w życiu i posługiwaniu Twojej Służebnicy, Pauliny Jaricot. Pomóż nam naśladować jej gorliwość w modlitwie, jej troskę o misje i jej wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Przez jej wstawiennictwo prosimy, aby różaniec stał się modlitwą wszystkich, a zaangażowanie misyjne troską każdego ochrzczonego. Niech rozwijają się róże różańcowe dzieci i młodzieży, małżonków i rodziców, ludzi starszych i chorych. Niech z gorącej modlitwy zrodzi się większa gorliwość w dawaniu świadectwa o Twojej miłości wobec wszystkich, do których nas posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.


Dzień pierwszy – Rodzina


Dziękujemy Ci, Boże, za wspaniałą rodzinę, w jakiej żyła Paulina Jaricot i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Pomnażaj miłość małżonków i rodziców, braci i sióstr, aby każda rodzina była wspólnotą miłujących się osób.


Dzień 2 – Nawrócenie


Dziękujemy Ci, Boże, za łaskę nawrócenia, jakie przeżyła Paulina w młodości i prośmy, abyśmy wsparci jej wstawiennictwem potrafili radykalnie odrzucić grzech oraz gorliwie naśladować Chrystusa.


Dzień 3 – Początek nowej drogi życia


Dziękujemy Ci, Boże, za pragnienie wynagradzania Sercu Jezusa, jakie wzbudziłeś w sercu Pauliny Jaricot i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo o siły do złożenia naszego ciała na ofiarę żywą, świętą i Tobie przyjemną.


Dzień 4 – Misje


Dziękujemy Ci, Boże, za wielką troskę Pauliny Jaricot o rozwój misji i prosimy, abyśmy umocnieni jej przykładem gorliwie wspierali misjonarzy w ich posłudze niesienia Ewangelii na krańce świata.


Dzień 5 – Początek ŻR


Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją służebnicę, Paulinę Jaricot, przez którą ubogaciłeś Kościół darem Żywego Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy zawsze gorliwie odmawiali modlitwę różańcową i wspierali się wzajemnie w różach różańcowych.


Dzień 6 – Rozwój ŻR


Dziękujemy Ci, Boże, za niezwykły rozwój Żywego Różańca, jaki sprawiłeś na początku jego istnienia i prosimy Cię przez wstawiennictwo Pauliny Jaricot, abyś i dziś sprawił dynamiczny rozwój tej modlitwy w naszych wspólnotach.


Dzień 7 – Formacja członków ŻR


Dziękujemy Ci, Boże, za troskę Pauliny Jaricot o duchowy rozwój członków Żywego Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy zelatorzy i członkowie róż różańcowych umieli łączyć modlitwę ustną z rozważaniem życia Jezusa i Maryi.


Dzień 8 – Praca


Dziękujemy Ci, Boże, za wrażliwość Pauliny Jaricot na potrzeby innych ludzi i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli nieść pomoc potrzebującym i przyczyniali się do uobecniania w świecie królestwa sprawiedliwości i pokoju.


Dzień 9 – Krzyż


Dziękujemy Ci, Boże, za wierne pójście Pauliny Jaricot za Chrystusem dźwigającym krzyż i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli zaprzeć się samych siebie i każdego dnia brali swój krzyż, naśladując Jezusa, Twego Syna.


Służebnico Boża Paulino Jaricot, módl się za nami,


Królowo Różańca Świętego  - módl się za nami.