Aktualności

Niepokalane Poczęcie NMP - Zawierzamy się Maryi!

ir
8 grudnia 2020

8 grudnia, jak co roku, od 14 lat ponawiamy Akt Zawierzenia Maryi naszej modlitwy, naszych spraw, losów i spraw naszych dzieci.  Zapraszamy do Katedry Oliwskiej o 17.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu a następnie msza święta z ponowieniem Aktu Zawierzenia w łączności z wszystkimi rodzicami na całym świecie.


Niepokalana Dziewica Maryja jest dla nas obrazem obdarowania łaską. Jest wzorem człowieka i rodzica. Niesie światu w swym nieskalanym grzechem życiu najpiękniejszy dar,  swego syna Jezusa. Jest nam przewodniczką w świętości, jaką mamy budować w dzieciach poprzez dobre, święte rodziny. Razem ze świętym Józefem tworzą świętą Rodzinę w której Jezus wzrasta w łasce u Boga. To nasz cel i zadanie, to też jest rozwiązanie naszych problemów, aby dzieci wzrastały w atmosferze dobra, miłości wzajemnej i obecności Boga w naszym życiu.


Wiemy, jednak jak trudno ustrzec się grzechów i ich zatrutych złem skutków, Jak łatwo można nawet niechcący lub nie wiedzący zranić młodego człowieka przez zaniedbanie, przez skutki własnego nieuporządkowania. Dlatego powierzamy nasze rodzicielstwo Bogu przez Maryję. Dlatego ufnie zawierzamy nasze dzieci i nasze rodziny w modlitwie różańcowej codziennie! Bo każdego dnia potrzebujemy łaski, bo każdy dzień i chwila niosą przed nami wyzwania aby się nie poddawać, ale formować do dobra i ofiarności.


Tego dnia jesteśmy obdarowani jeszcze jednym, wielkim duchowym darem w postaci Godziny Łaski od 12.00 do 13.00 – czas uwielbienia, dziękowania i spotkania z Bogiem. Czas łaski w którym Bóg chce nas obdarowywać wszelkimi łaskami, chce wylewać obfitość łask, tym którzy wiernie przy nim są i trwają. W bardzo wielu Kościołach organizowane są adoracje, te osoby które w tym czasie nie mogą być wprost przed Jezusem obecnym w Eucharystii łączą się duchowo. Bóg jest bardzo chojny w tym czasie dla całego świata.


Codzienna modlitwa różańcowa to przebywanie z Maryją, św. Józefem, a przede wszystkim z samym Jezusem na drogach życia i wzrastania, od pierwszej chwili, od poczęcia, przez narodzenie i całe życie aż do śmierci i Zmartwychwstania.  To właśnie ma być perspektywa mojego osobistego życia i życia mojej rodziny, perspektywa w jakiej chcę wychowywać swoje dzieci, a następnie pomagać im przy wychowaniu wnuczków.  I tak się dzieje w tysiącach miejsc w Polsce i na świecie. Jest nas już około 100 tysięcy rodziców modlących się za swoje dzieci na różańcu. W bardzo wielu miejscowościach i środowiskach powstają wciąż nowe róże. W bardzo wielu kościołach róże w łączności ze wszystkimi innymi rodzicami organizują w swoich parafiach ponowienia Aktu Zawierzenia i modlitwę za dzieci. I niech tak będzie, niech cały świat zostanie opleciony różańcem Dziewicy Maryi, Jej modlitwą i płaszczem opieki


 Niech Boża miłość przez wstawiennictwo Maryi i naszych świętych patronów objawia się w naszych rodzinach każdego dnia! Na większą Chwałę Boga!