Aktualności

NIEDZIELA Palmowa

ir
12 kwietnia 2014

Wjazd Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna Wielki Tydzień.

Palmy i hosanna, to wyraz uznania dla Jezusa jako króla, ale to tylko ludzkie uznanie, to takie które

za chwilę zmieni się w UKRZYŻUJ!

W niedzielę palmową słyszymy odczytaną pasję - mękę i śmierć Jezusa.

Niech nas to uzdolni do pokory i przeżycia duchowego triduum paschy!