Aktualności

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Św. Jan Paweł II - do Polaków i do świata!

ir
16 października 2023

16 X we wspomnienie św.  Jadwigi Śląskiej na czele Kościoła stanął Polak -Karol Wojtyła! Wskazał drogę modlitwy i działania, zostawił testament świętości i walki o świętość dla każdego z nas! Niech Jego pontyfikat wydaje nieustannie w narodzie Polskim błogosławione owoce!


Św. Jan Paweł II był dla nas wielkim wzorem, a jednocześnie był bliski każdemu i każdej z nas.  Jego nauczanie jest niezwykle aktualne również w obecnych czasach. Dla młodzieży wskazał niezwykle proste a jednocześnie ważne zadanie! Musicie być mocni, mocni wiarą! Każdy z Was ma swoje Westerplatte, jakiś obszar odpowiedzialności i zadań które należy utrzymać i obronić! Od których nie wolno zdezerterować!


Naszym zadaniem jest przekazać całe bogactwo i wielkość nauczania św. Jana Pawła II kolejnym pokoleniom, ludziom młodym, młodzieży, dzieciom, wnukom i prawnukom! To jest skarb Polskości  - to jest ten dąb tysiącletni, który zasadzony ręką praojców rośnie wciąż dla kolejnych i kolejnych pokoleń.


W obecnym pomieszaniu pojęć, w zrelatywizowanym świecie, w zalewie medialnych i politycznych kłamstw to proste i jasne stwierdzenia św. Jana Pawła II są dla nas busolą, która nie zawodzi! Modliliśmy się za Ojczyznę, o dobre wybory, o mądrość w wybieraniu przedstawicieli Narodu do parlamentu, a sukcesywnie i do rządu.  Niech wola Boga dopełnia się nad Polską! Niech to co Bóg zamierza i prowadzi wypełni się w losach naszego narodu.


Módlmy się wciąż w intencji Polski i Kościoła świętego – aby nigdy w Polsce nie zabrakło świadków wiary, aby Naród Polski pozostał wierny  Bogu, Ewangelii i Kościołowi świętemu!


Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami!


Święty Janie Pawle II módl się za nami!


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!